ПЕРЕКА — ЕТИМОЛОГІЯ

пере́ка «суперечність, протидія Г; заперечення Нед»

псл. *perkъ «упоперек, поперек», утворене від *per за допомогою елемента -ko- (пор. prokъ від pro);
бр. [пе́рак] «упоперек», др. перекъ «ширина, поперечка», п. ст. przek(o) «упоперек», ч. [příky], вл. prěki, нл. prjeki, болг. пря́ко «тс.», м. преку «через, понад, усупереч», схв. преко «тс.», слн. prék «упоперек», стсл. прѣкъ «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бе́зпереч
безпере́чний
впопе́рек «упоперек»
всу́переч
запере́чення
запере́чка «заперечення»
запере́чливий
запере́чний
запере́чник
запере́чувач
на(в)по́пере́к
непере́чний «незаперечний»
неспере́чливий «поступливий»
перече́нь «поперечна планка в санях»
пере́чити
пере́читися «сперечатися»
пере́чка «різновид перемету; [суперечка Нед]»
пере́чний «суперечний; заперечний»
по́пе́ре́к
попере́чина
попере́чка
попере́чний
попере́чник
попере́чниця «поперечка; стежка між полями Нед; частина ткацького верстата»
попере́чуватися «перехрещуватися»
спереча́льник
спереча́ти «утримувати; перешкоджати, забороняти»
спереча́тися
спере́читися «перечити, противитися»
спере́чка «суперечка»
сперечли́вий
спере́чник
су́перек (у виразі на с. «усупереч»)
супе́река «суперечка»
суперека́нт «супротивник на процесі»
супере́та «сварка»
су́переч «заперечення»
супереча́ти «суперечити»
супере́че «суперечки, чвари»
супере́чити
супере́чка
супере́чливий
супере́чний
суперкува́тий «упертий»
супоро́к «суперечка»
супреча́тися «сперечатися»
упе́ре́к «поперек»
упере́чка «вид плахти»
упо́перек
усу́переч
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пе́рак «упоперек» білоруська
пря́ко «тс.» болгарська
prěki верхньолужицька
перекъ «ширина, поперечка» давньоруська
преку «через, понад, усупереч» македонська
prjeki нижньолужицька
przek(o) «упоперек» (ст.) польська
*perkъ «упоперек, поперек» праслов’янська
*per (пор. prokъ від pro) праслов’янська
prokъ праслов’янська
pro праслов’янська
преко «тс.» сербохорватська
prék «упоперек» словенська
прѣкъ «тс.» старослов’янська
příky чеська

навпе́річ «наперекір»

власне українське утворення зі складним префіксом нав- від основи пере́ка (пере́чити);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
нав- (пере́чити) українська
пере́ка (пере́чити) українська

навпре́к «у профіль»

очевидно, результат видозміни форми і значення запозиченого слц. na priek «на зло», napriek «всупереч, незважаючи на», що складається з прийменника na та іменника priek «упертість», спорідненого з укр. пере́ка, пере́чити;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
na priek «на зло» словацька
napriek «всупереч, незважаючи на» словацька
priek «упертість» словацька
na словацька
пере́ка українська
пере́чити українська

прек (у виразі [пре́ками сказа́ти] «сказати образливо, із закидами» Нед)

запозичення з церковнослов’янської мови;
цсл. прѣкъ «поперечний, протилежний» етимологічно пов’язане з укр. [пере́ка] «суперечність, протидія»;
р. [прека] «докір», ст. прекий «протилежний; поперечний», бр. [прэк] «заперечення», [прэка] (головним чином, у словосполученні [на прэку] «наперекір, усупереч»), [прэ́кам] «усупереч», др. прекы (прѣкы) «поперек, напереріз; усупереч», въ преки (въ прѣкы) «поперек; назустріч; усупереч»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

допрік «докір»
допріка́ти «докоряти»
пре́ки «підступні витівки»
пре́ко «проти; усупереч»
упре́ки «усупереч»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прэк «заперечення» білоруська
прэка (головним чином, у словосполученні [на прэку] «наперекір, усупереч») білоруська
прэ́кам «усупереч» білоруська
прекы «поперек, напереріз; усупереч» (прѣкы) давньоруська
прека «докір» російська
пере́ка «суперечність, протидія» українська
прѣкъ «поперечний, протилежний» церковнослов’янська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.