ПЕРЕЗАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

пе́рез «через»

псл. *perzъ, утворене з *per- та компонента -zъ, за аналогією до прийменників bezъ «без», jьzъ «із» та ін;
р. [пе́рез], п. przez, ч. přes, ст. přěs, вл. přez, нл. pśez, болг. м. схв. през, стсл. прѣзъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

запереза́ти
запері́зка «облямівка, що вживається для оперізування»
опері́зка «пов’язка»
переза́ти «підперізувати»
перезо́к «поясок»
перес «тс.»
підпереза́ти
пі́дпе́різ «пояс»
підпері́зок
пі́дперізь «тс.»
розпереза́ти
спараза́ти «уперіщити»
упереза́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
през болгарська
přez верхньолужицька
през македонська
pśez нижньолужицька
przez польська
*perzъ праслов’янська
bezь «без» праслов’янська
jьzъ «із» праслов’янська
пе́рез російська
през сербохорватська
прѣзъ старослов’янська
přes чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України