ПЕРЕВОДИТИСЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

пере́ві́дка «вироджена пшениця»

похідне утворення від дієслова перево́дитися «вироджуватися»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

перево́дка «здрібніла, вироджена порода»
перево́дня́ «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
перево́дитися «вироджуватися» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.