ПЕРВИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

пе́рвий

псл. *pьr̥vъ;
споріднене з дінд. pū́rvaḥ «передній, перший», pūrvyáḥ «тс.», ав. paurva- «перший», дперс. paruva-, алб. parε «тс.», тох. А pärwat «найстарший», тох. В pärweṣṣe «перший», дангл. forwost «ватажок; призвідник», лит. pìrmas «перший», лтс. pirmais, прус. pirmas «тс.», лат. prīmus «передній, перший»;
іє. *pr̥-vos ‹ *prō˘- «перед (чимсь), раніше»;
р. пе́рвый, бр. [пе́рвый], др. пьрвыи, первыи, п. ст. pierwy, ч. první, prvý, слц. prvý, нл. pjerwy, полаб. pară, болг. пъ́рви, пръв, м. прв, схв. пр̑вū, слн. pŕvi, стсл. прьвъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

допе́рва «щойно; лише, тільки»
ізпе́рва «спершу»
напе́рве «уперше»
перва́к «первісток; новачок; спиртний напій першого виділення; товар першого ґатунку; [перший рій бджіл; перший сніг]»
перва́чка «перша дочка»
пе́рве «спершу, раніше»
пе́рве́нець
первенцеваті «Primulaceae Vent.» (бот.)
первенцеві «Primulinae» (бот.)
перве́нький «народжений раніше, старший»
первеньстве́нний «первісний»
перве́ньство́ «першість»
пе́рвець «первак»
первина́
пе́рви́нка
перви́нний
перви́нчики «перша частина гри»
перви́чка «перша дочка»
перви́чний «незайманий; первинний»
первіне́ць «перший рій»
перві́нчик «тс.»
пе́рві́сний
пе́рвісник «первісток»
пе́рвіснок «тс.»
первістє́ «теля корови-первістки»
пе́рвістка
пе́рвісток
пе́рві́тка «первістка, перша кохана»
пе́рво «тс.»
перво́тний «первісний»
перво́ха «корова-первістка»
первошка «тс.»
перво́шний «двоюрідний»
поперва́х «спочатку»
спе́рва «спершу»
спе́рву
упе́рве
упервині́ «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
paurva- «перший» авестійська
parε «тс.» албанська
пе́рвый білоруська
пъ́рви болгарська
пръв болгарська
forwost «ватажок; призвідник» давньоанглійська
pū́rvaḥ «передній, перший» давньоіндійська
pūrvyáḥ «тс.» давньоіндійська
paruva- давньоперська
пьрвыи давньоруська
первыи давньоруська
*pr̥-vos «перед (чимсь), раніше» індоєвропейська
prīmus «передній, перший» латинська
pirmais латиська
pìrmas «перший» литовська
прв македонська
pjerwy нижньолужицька
pară полабська
pierwy (ст.) польська
*p<SUP>ь</SUP>r̥vъ праслов’янська
pirmas «тс.» прусська
пе́рвый російська
пр̑вū сербохорватська
prvý словацька
pŕvi словенська
прьвъ старослов’янська
první чеська
prvý чеська
А pärwat «найстарший» ?
pärweṣṣe «перший» ?

допі́ру

запозичення з польської мови;
п. dopiero (засвідчене з XV ст.), dopiru, dopiro, паралельне болг. допъ́рва «тепер», походить із словосполучення *do рьrvъ «ото вперше», де do за походженням є вказівною часткою, паралельною to (te), a *рьrvъ – порядковим числівником, що відповідає укр. пе́рвий;
зникнення v та поява кінцевого о під впливом інших прислівників на о є вторинним явищем;
Фонетичні та словотвірні варіанти

допе́рва
допе́рво
допиро
допір
допі́ро
допѣро (XVI ci.)
допюро (XVII ст.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
допъ́рва «тепер» болгарська
dopiero (засвідчене з XV ст.) польська
пе́рвий українська
dopiru ?
dopiro ?
р «ото вперше» ?
?

фре́йліна «придворна посада для дівчат-дворянок у почті цариці, королеви, принцеси»

н. Frau «жінка» споріднене з двн. frouwa «пані», днн. frūa, дісл. Freyja «пані, жінка; ім’я богині», гот. frauja «пан», герм. *frawan, *fraujan «тс.», дінд. pūruyá «раніше», псл. *pьr̥vъ «перший», укр. пе́рвий;
н. Fräulein «панн(очк)а» (зменш. від Frau «жінка») походить від свн. vrouwelīn «тс.», утвореного від vrouwe «пані» в XII ст. у верхньонімецьких феодальних дворах;
через посередництво російської мови запозичене з німецької;
р. болг. фре́йлина, бр. фрэ́йліна, п. frejlina;
Фонетичні та словотвірні варіанти

фре́льна
хре́лівна
Етимологічні відповідники

Слово Мова
фрэ́йліна білоруська
фре́йлина болгарська
*frawan германські
*fraujan «тс.» германські
frauja «пан» готська
frouwa «пані» давньоверхньонімецька
pūruyá «раніше» давньоіндійська
Freyja «пані, жінка; ім’я богині» давньоісландська
frūa давньонижньонімецька
Frau «жінка» німецька
Fräulein «панн(очк)а» (зменш. від Frau «жінка») німецька
frejlina польська
*p<SUP>ь</SUP>r̥vъ «перший» праслов’янська
фре́йлина російська
vrouwelīn «тс.» середньоверхньнімецька
vrouwe «пані» середньоверхньнімецька
пе́рвий українська

перве́сниця «первоцвіт весняний, Primula veris L.» (бот.)

можливо, *первісниця, утворене від пе́рві́сний, оскільки ця квітка одна з перших розквітає навесні;
звук е в другому складі міг з’явитися під впливом слова весна;
можна припустити також результат гаплології з *первовесниця, утвореного з основ слів пе́рвий та весна́;
п. pierwiosnek, pierwiosnka, слц. [prviesiеnka] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

первісночка «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pierwiosnek польська
pierwiosnka польська
prviesiеnka «тс.» словацька
*первісниця українська
пе́рві́сний українська
весна українська
*первовесниця українська
пе́рвий українська
весна́ українська

пе́рший

очевидно, давніше *первший, що виникло як форма вищого ступеня від [пе́рвий];
бр. пе́ршы, п. [pierszy], pierwszy;
Фонетичні та словотвірні варіанти

впе́ршу «напочатку; вперше»
запе́рше «раніше, передніше»
навпе́рше «найперше»
напершу́ «спочатку»
перш «спочатку, раніше»
перша́к «початківець; новачок; ініціатор»
перша́чка «кобила з першим лошам»
пе́рше «тс.»
перше́нство́
першенствува́ти
пе́ршенський «головний, перший»
першина́
перши́нський «тс.»
перші́ «давніш»
пе́ршість
першува́ти «три-мати першість; вести перед»
першу́н «чемпіон»
сперш
спе́рше
спе́ршу́
спершу́нку «спершу»
упе́рш
упе́рше
упершині́ «колись»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пе́ршы білоруська
pierszy польська
pierwszy польська
*первший українська
пе́рвий українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України