ПАТРОН — ЕТИМОЛОГІЯ

патро́н «вельможна особа, що протегувала незаможним громадянам (у Давньому Римі); заступник; начальник, господар»

запозичення із західноєвропейських мов;
н. Patrón, фр. англ. patron «тс.» походять від лат. patrōnus «тс.», утвореного від pater «батько»;
патрона́ж походить від фр. patronage, патрона́т від лат. patrōnātus, патронеса від фр. patronesse;
патронува́ти й решта слів цього гнізда виникла на українському ґрунті від запозичених форм;
р. бр. болг. м. патро́н, п. ч. вл. patron, слц. слн. patrón, нл. patronat «патронат», схв. пàтрōн;
Фонетичні та словотвірні варіанти

патрона́ж «протегування; система медичного обслуговування вдома»
патрона́т «заступництво, опіка»
патроне́са
патро́нка
патронува́ти «опікуватися»
патро́нша
Етимологічні відповідники

Слово Мова
patron «тс.» англійська
патро́н білоруська
патро́н болгарська
patron верхньолужицька
patrōnus «тс.» латинська
pater «батько» латинська
patrōnātus латинська
патро́н македонська
patronat «патронат» нижньолужицька
Patrón німецька
patron польська
патро́н російська
пàтрōн сербохорватська
patrón словацька
patrón словенська
патрона́ж українська
патрона́т українська
патронеса українська
патронува́ти українська
patron «тс.» французька
patronage французька
patronesse французька
patron чеська

патро́н «набій; прилад для закріплення на металорізальних верстатах деталей та інструментів; зразок для викрійки» (військ., тех., спец.)

запозичення з німецької мови;
н. Patróne «патрон, шаблон» походить від фр. patron «викрійка; патрон; шаблон, модель», утвореного від слат. patronus «взірець, зразок», похідного від лат. patrōnus «вельможний захисник; оборонець»;
р. бр. болг. м. патро́н, п. patron, ч. вл. patrona, слц. patron, patróna, слн. patróna, схв. пàтрōн, патро́на;
Фонетичні та словотвірні варіанти

патро́нник
патронува́ти «кроїти за патроном»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
патро́н білоруська
патро́н болгарська
patrona верхньолужицька
patrōnus «вельможний захисник; оборонець» латинська
патро́н македонська
Patróne «патрон, шаблон» німецька
patron польська
патро́н російська
пàтрōн сербохорватська
патро́на сербохорватська
patronus «взірець, зразок» середньолатинська
patron словацька
patróna словацька
patróna словенська
patron «викрійка; патрон; шаблон, модель» французька
patrona чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.