ПАТЛИ — ЕТИМОЛОГІЯ

па́тли «довгі пасма волосся»

не зовсім ясне;
можливо, пов’язане з р. па́кля «клоччя, відходи обробки льону, конопель», укр. [па́клі] «довгий тріпаний льон або коноплі», бр. па́кулле «клоччя», п. pakuł «тс.», які виводяться від лит. pãkulos (мн.), лтс. pakulas «тс.», пов’язаних з лит. kѝlti «бити, молотити»;
р. па́тлы, [па́длы], бр. па́тлы, п. [patłaty] «патлатий» (з укр.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

пакла́тий «волохатий, з довгим волоссям або густою гривою і хвостом»
пакла́ч «кінь з великими гривою і хвостом»
пакля́ «довге волосся»
патла́нь
па́тлати
патла́тий
патла́ч
па́тлі «тс.»
розпа́кла «розтріпана, простоволоса жінка»
розпа́клатий «розтріпаний»
розпа́тланий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
па́кулле «клоччя» білоруська
па́тлы білоруська
pakulas «тс.» латиська
pãkulos (мн.) литовська
kѝlti «бити, молотити» литовська
pakuł «тс.» польська
patłaty «патлатий» (з укр.) польська
па́кля «клоччя, відходи обробки льону, конопель» російська
па́тлы російська
па́длы російська
па́клі «довгий тріпаний льон або коноплі» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.