ПАРЛ — ЕТИМОЛОГІЯ

па́рити «сильно бити»

очевидно, псл. pariti «бити», пов’язане чергуванням голосних з pьrati, *perti «тс.»;
бр. па́рыць «бити, лупцювати», п. заст. parzyć «сильно бити, стріляти», болг. [парна́р] «стружка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

парла́ція «сильне побиття»
парло́ «тс.»
парни́к «стусан»
парну́ти «ударити»
пару́н «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
па́рыць «бити, лупцювати» білоруська
парна́р «стружка» болгарська
parzyć «сильно бити, стріляти» польська
pariti «бити» праслов’янська
*perti «тс.» праслов’янська
pьrati праслов’янська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.