ПАРАФРАЗУВАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

парафра́з(а) «переказ яких-небудь думок; інструментальна п’єса на запозичену тему»

запозичення з латинської мови;
лат. paraphrasis «парафраза, опис» походить від гр. παράφρασις «тс.», пов’язаного з παραφράζω «переказую зміст своїми словами, парафразовую», утвореним з префіксаπαρα- «поруч, біля, пере-» і дієслова φράζω «вказую, показую; кажу»;
р. бр. болг. м. парафра́за, п. вл. parafraza, ч. parafráze, слц. слн. parafráza, схв. парàфра́за;
Фонетичні та словотвірні варіанти

парафразува́ти
парафрасти́чний
Етимологічні відповідники

Слово Мова
парафра́за білоруська
парафра́за болгарська
parafraza верхньолужицька
παράφρασις «тс.» грецька
παραφράζω «переказую зміст своїми словами, парафразовую» грецька
φράζω «вказую, показую; кажу» грецька
paraphrasis «парафраза, опис» латинська
парафра́за македонська
parafraza польська
парафра́за російська
парàфра́за сербохорватська
parafráza словацька
parafráza словенська
parafráze чеська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.