ПАПА — ЕТИМОЛОГІЯ

па́па «хліб» (дит.)

результат редуплікації вигуку па-, який у дітей не має конкретного значення, але якому приписали значення «їсти»;
наявне в багатьох навіть не близькоспоріднених мовах;
пор. слат. рарра «каша», раррāre «їсти», нвн. Рáрре «дитяча каша», свн. гол. англ. рар «каша» тощо;
р. [па́па] «білий хліб», бр. [па́па] «хліб», п. papka «кашка», ч. papati «їсти», papaní «їжа», слц. рара «їжа», вл. рараć «їсти», болг. м. па́по «хліб», схв. па̏пити «їсти»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

па́пка «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
рар «каша» англійська
па́па «хліб» білоруська
па́по «хліб» болгарська
рараć «їсти» верхньолужицька
рар «каша» голландська
па́по «хліб» македонська
Рáрре «дитяча каша» нововерхньонімецька
papka «кашка» польська
па́па «білий хліб» російська
па̏пити «їсти» сербохорватська
рар «каша» середньоверхньнімецька
рарра «каша» середньолатинська
раррāre «їсти» середньолатинська
рара «їжа» словацька
papati «їсти»«їжа» чеська
papaní «їсти»«їжа» чеська

па́па «глава католицької церкви»

запозичення з латинської мови;
лат. рāра «папа» є результатом семантичної видозміни слова рāра «батько», яке походить від гр. πάπας,πάππα «тс.», що утворилося на основі дитячого вигуку ра-ра;
існує думка (Преобр. ІІ 13), що в старослов’янську та давньоруську мови могло бути запозичене безпосередньо з грецької, оскільки гр. πάπας вживалося також у значенні «патріарх (православний)»;
р. бр. болг. м. схв. па́па, др. папа, папежъ, п. papież, заст. рара, ч. рареž, слц. слн. рáреž, стсл. папа, папежъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

папа (1627)
папе́жник «римський католик»
папежский «папський» (1388)
папі́зм «католицизм; течія, що пропагує встановлення політичної влади римського папи»
папі́ст «прихильник папізму»
папі́стський
па́пство «центр католицької церкви на чолі з Папою Римським»
па́пський
Етимологічні відповідники

Слово Мова
па́па білоруська
па́па болгарська
πάπας грецька
πάππα «тс.» грецька
πάπας «патріарх (православний)» грецька
папа давньоруська
папежъ давньоруська
рāра «папа» латинська
рāра «батько» латинська
па́па македонська
papież польська
рара польська
па́па російська
па́па сербохорватська
рáреž словацька
рáреž словенська
папа старослов’янська
папежъ старослов’янська
рареž чеська

па́па «батько»

пор. гр. πατήρ, лат. pater, гот. fadar, дінд. pitár-, ав. pitar тощо;
фр. рара «батько» походить від лат. рāра, рарра, яке зводиться до гр. πάπας «тс.», πάππος «дід», що являють собою результати редуплікації в дитячій мові вигуку ра-, який ліг в основу назв батька в ряді мов;
очевидно, через російське і польське посередництво запозичено з французької мови;
р. па́па, бр. [па́почка], п. рара, ч. слц. рарá;
Фонетичні та словотвірні варіанти

па́па
папа́ша
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pitar авестійська
па́почка білоруська
fadar готська
πατήρ грецька
πάπας «тс.» грецька
πάππος «дід» грецька
pitár- давньоіндійська
pater латинська
рāра латинська
рарра латинська
рара польська
па́па російська
рарá словацька
рара «батько» французька
рарá чеська

па́пка «обкладинка для зберігання паперів»

запозичення з німецької мови;
н. Páppe «картон» є результатом перенесення назви Pappe «каша» (через товсті прошарки клейстеру, яким раніше скріплювали шари паперу), співвідносне з укр. па́па «хліб»;
р. бр. болг. м. па́пка, п. papka;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
па́пка білоруська
па́пка болгарська
па́пка македонська
Páppe «картон» німецька
Pappe «каша» (через товсті прошарки клейстеру, яким раніше скріплювали шари паперу) німецька
papka польська
па́пка російська
па́па «хліб» українська

па́пу́шник «вид печива з дріжджового тіста»

похідне утворення від па́па «хліб»;
р. [па́пошник] «здобний хліб або пряник», [па́пушник] «хліб із пшеничного борошна», п. papusznik «вид булки»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
papusznik «вид булки» польська
па́пошник «здобний хліб або пряник» російська
па́пушник «хліб із пшеничного борошна» російська
па́па «хліб» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.