ОР — ЕТИМОЛОГІЯ

ор «жеребець»

запозичений з російської мови (р. [орь] «тс.») або збережений в українських говорах давніший варіант звукової форми [вір] «тс.» (див.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

орь «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вір «тс.» ?


бокорва́н «чиряк, карбункул»

очевидно, видозмінене запозичення з угорської мови;
уг. pokolvar «вид чиряка» (?), букв. «пекельний струп», утворене з іменників pokol «пекло», запозиченого з слов’янських мов (псл. рьkъlъ «тс.»), і var «короста, струп», спорідненого з комі ор «гній», удм. ур «тс.; короста»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pokolvar «вид чиряка» (?) угорська
ур «тс.; короста» удмуртська
pokol «пекло» ?
var «короста, струп» ?
ор «гній» ?

прі́о́р «настоятель католицького чоловічого монастиря»

запозичення з латинської мови;
лат. церк. prior «настоятель монастиря» виникло внаслідок семантичної видозміни лат. prior (‹ *pri-i̯ōs) «передній, перший; старший; значніший, важливіший», що за походженням є вищим ступенем до лат. ст. pri (пізнішого prae) «спереду, перед» (однієї з форм латинського префікса per-), спорідненого з гр. πρίν «раніш» і наявного також у лат. prīmus (‹ *pri-is-mo-s) «перший», найвищого ступеня до того самого pri;
р. прио́р, бр. прыёр, п. przeor, ч. převor, слц. prior, болг. при́ор, схв. при̏ор, слн. príor;
Фонетичні та словотвірні варіанти

пріори́на «ігуменя католицького жіночого монастиря»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прыёр білоруська
при́ор болгарська
πρίν «раніш» грецька
prior «настоятель монастиря» латинська
prior «передній, перший; старший; значніший, важливіший» (‹ *pri-i̯ōs) латинська
pri «спереду, перед» (пізнішого prae)(однієї з форм латинського префікса per-) латинська
prīmus «перший» (‹ *pri-is-mo-s) латинська
przeor польська
прио́р російська
ор сербохорватська
prior словацька
príor словенська
převor чеська
prior «настоятель монастиря» ?
pri «спереду, перед» (пізнішого prae)(однієї з форм латинського префікса per-) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.