ОЛИВО — ЕТИМОЛОГІЯ

о́ливо «глазур, яка ще не застигла (для глиняного посуду)»

очевидно, результат зближення назви [по́ливо] «глазур» з о́ливо «олово»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
по́ливо «глазур» ?
о́ливо «олово» ?

о́лово «метал Stanum; (заст.) свинець, Plumbum»

псл. olovo;
споріднене з лит. álvas «свинець», лтс. alˆva «олово», alˆvs «тс.», прус. alwis «свинець» і далі, можливо, з двн. ёlo «жовтий», лат. albus «білий», гр. ἀλφός «білий лишай», двн. albiz «лебідь», дісл. ǫlpt, псл. *olbedь «тс.», укр. ле́бідь, дісл. ǫlunn (вид риби), гол. alft, elft «тс.»;
іє. *al- «білий»;
припускається також (Німчук 138) зв’язок з псл. liti «лити»;
неприйнятне припущення (Machek ESJČ 413) про генетичний зв’язок слов’янських слів з нвн. Blei «свинець», лат. plumbum, гр. μόλυβδος «тс.»;
р. о́лово, бр. во́лава «олово», др. олово «свинець», п. ołów, [ołowo], ч. слц. olovo, вл. нл. wołoj, болг. о́ло́во, м. олово, схв. о̏лово, слн. [ólovo], ст. olôv, стсл. олово «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

во́лово «тс.»
волов'я́ний «олов’яний»
о́ли́во «тс.; олівець»
олив'я́нка «бабка, налита оловом»
олівни́к «ливарник, зайнятий у виробництві свинцю Ж; свинцева втулка, букса Куз»
олівня́ «свинцеплавильний завод»
оліво́чник «свинцева втулка, букса»
олови́нець «свинцева руда»
оловля́ник «дрючок із свинцевим наконечником»
оловни́ця «лот, висок»
олов'я́ний
олов'яні́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
во́лава «олово» білоруська
о́ло́во болгарська
wołoj верхньолужицька
alft голландська
ἀλφός «білий лишай» грецька
μόλυβδος «тс.» грецька
ёlo «жовтий» давньоверхньонімецька
albiz «лебідь» давньоверхньонімецька
ǫlpt давньоісландська
ǫlunn (вид риби) давньоісландська
олово «свинець» давньоруська
*al- «білий» індоєвропейська
albus «білий» латинська
plumbum латинська
alˆva «олово» латиська
álvas «свинець» литовська
олово македонська
wołoj нижньолужицька
Blei «свинець» нововерхньонімецька
ołów польська
olovo праслов’янська
*olbedь «тс.» праслов’янська
liti «лити» праслов’янська
alwis «свинець» прусська
о́лово російська
лово сербохорватська
olovo словацька
ólovo словенська
олово «тс.» старослов’янська
ле́бідь українська
ołowo українська
olovo чеська
alˆvs «тс.» ?
elft «тс.» ?
olôv ?

оли́ва «маслина, Olea L.; нижчий ґатунок олії; мастило; [соняшникова олія ЛексПол]» (бот.)

запозичення з латинської мови;
лат. olīva (olea) «маслина (дерево і плід)» походить від гр. ἐλαία (‹ἐλαίϜᾱ «оливове дерево». – СІС2 597; Німчук 261; Hüttl-Worth 15; Фасмер III 135; ССРЛЯ 8, 842; ЭСБМ 1, 107; Holub–Lyer 344; РЧДБЕ 430; Белецкий 34; Пизани 65; Гиндин Этимология 1963, 65; Walde–Hofm. II 205–206. – Див. ще олі́я1;
р. оли́ва «маслина; [олія]», бр. алі́ва, п. oliwa «тс.», ч. слц. oliva (бот.), болг. схв. оли́ва, слн. olíva «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

оли́вина «маслина європейська, Olea europaea L.»
оли́вити «мастити»
оли́вка «маслина; [маслинка вузьколиста, лох, Eleagnus angustifolia L. Mak]»
оли́вковий
оли́вний
оли́вник «тс.»
оли́вові
Етимологічні відповідники

Слово Мова
алі́ва білоруська
оли́ва болгарська
ἐλαία (‹ἐλαίϜᾱ «оливове дерево». -- СІС2 597; Німчук 261; Hüttl-Worth 15; Фасмер III 135; ССРЛЯ 8, 842; ЭСБМ 1, 107; Holub--Lyer 344; РЧДБЕ 430; Белецкий 34; Пизани 65; Гиндин Этимология 1963, 65; Walde--Hofm. II 205--206. -- Див. ще олі́я1. грецька
olīva «маслина (дерево і плід)» (olea) латинська
oliwa «тс.» польська
оли́ва «маслина; [олія]» російська
оли́ва сербохорватська
oliva (бот.) словацька
olíva «тс.» словенська
oliva (бот.) чеська

оливни́к «заяча капуста, Sedum telephium L.» (бот.)

похідне утворення від оли́ва;
пор. [масне зілля Mak, масляне зілля Mak, тучне́ зі́лє ВеНЗн], р. [воронье сало, воронье масло], слц. masna bylina, схв. тусти боб, туша, тушти боб, тушћ «тс.»;
назва зумовлена тим, що рослина належить до родини товстолистих, у клітинах яких збирається багато води;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
воронье сало російська
воронье російська
масло російська
тусти боб сербохорватська
masna словацька
оли́ва ?
масне зілля Mak ?
масляне зілля Mak ?
тучне́ ?
зі́лє ?
ВеНЗн ?
туша ?
тушти ?
боб ?
тушћ «тс.» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.