ОЗДОБЛЕННЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

оздо́бити

псл. [osъdobiti], префіксальне похідне від sъdoba «прикраса, приправа»;
р. [осдо́бить] «додати приправи (в їжу)», бр. аздо́біць «прикрасити», п. ozdobić, ч. ozdobiti, слц. ozdobit’, вл. wozdebić «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

здоба́ «оздоба»
здоби́ти «оздоблювати»
оздо́ба «прикраса, [зовнішній вигляд Ж]»
оздобець «красень»
оздо́бина «прикраса»
оздо́бка
оздо́блення «тс.»
оздо́блювальний
оздо́блювати
оздо́блювач
оздобля́ти
оздо́бний «красивий, прикрашений, розкішний»
прио́здобка «прикраса»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
аздо́біць «прикрасити» білоруська
wozdebić «тс.» верхньолужицька
ozdobić польська
osъdobiti праслов’янська
осдо́бить «додати приправи (в їжу)» російська
ozdobit' словацька
ozdobiti чеська
sъdoba «прикраса, приправа» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.