ОЖЕ — ЕТИМОЛОГІЯ

о́же «от; отже; адже; тому»

результат злиття вказівної частки о (от) і підсилювальної частки же, паралельний до о́тже;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
о (от) ?
о́тже ?

ож «що; тому що» (спол.)

псл. eže, утворене із займенникової (вказівної) основи е-, паралельної до а, і, та підсилювальної частки že;
др. оже «що, якщо», ч. ст. ež «що», стсл. єжє «що» (етимологічно відмінне від ѥжє);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
оже «що, якщо» давньоруська
eže праслов’янська
єжє «що» (етимологічно відмінне від ѥжє) старослов’янська
«що» чеська
е- ?
а ?
і ?
«що» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.