ОГУЛОМ — ЕТИМОЛОГІЯ

огу́лом «гуртом, у цілому»

псл. [gul- (‹ *goul-)/ *gyl- (‹ *gūl-)/ *gъl- (‹ *gŭl-)];
переконливої етимології не має;
зіставлялося з го́лий (Преобр. І 638; Jagić AfSlPh 17, 292–293; Jakobson 631), з гул, гуля́ти (Bern. I 361), з дінд. gaṇа́ḥ «натовп, ряд» (Fortunatov BB 6, 218), з ґу́ля (Būga RR I 441; Фасмер І 473) та ін;
р. [огу́л] «оптовий, гуртовий рахунок», огу́лом, огу́льно, [о́глом] «огулом», [гуло́м, гула́ми, гилем] «тс.», [гиль] «натовп», [гильмо́] «тс.», бр. агу́лам, п. ogół «сукупність», ogółem, ogólny, ст. oguł;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вогу́л «робота на жнивах за кілька кіп»
вогу́льник «той, хто працює на жнивах за кілька кіп»
вогу́льщина «плата за збирання врожаю на вогулі»
навгу́л «у цілому»
огу́л «тс.»
огу́льний
огу́льник «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
агу́лам білоруська
gaṇа́ḥ «натовп, ряд» давньоіндійська
ogół «сукупність» польська
ogółem «сукупність» польська
ogólny «сукупність» польська
gul- (‹ *goul-)/ *gyl- (‹ *gūl-)/ *gъl- (‹ *gŭl-)] праслов’янська
огу́л «оптовий, гуртовий рахунок» російська
огу́лом українська
огу́льно українська
о́глом «огулом» українська
гуло́м українська
гула́ми українська
гилем «тс.» українська
гиль «натовп» українська
гильмо́ «тс.» українська
го́лий ?
гул ?
гуля́ти ?
ґу́ля ?
oguł ?

авуло́м «огулом»

результат видозміни деетимологізованих слів огу́лом, огу́льний, очевидно, під впливом слова аву́л, ау́л (сукупність жител тюркських народів) і його похідних;
Фонетичні та словотвірні варіанти

авульний «огульний»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
огу́лом ?
огу́льний ?
аву́л ?
ау́л (сукупність жител тюркських народів) ?

зага́л

недостатньо з’ясоване;
пов’язується (Потебня РФВ III 163) з го́лий, як і огу́лом (букв. «усе наголо»);
п. [zagałem] «загалом, взагалі, разом, оптом», [záhalem] «разом, без вибору, оптом»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

взагалі́
за́галень «загальне місце, банальна фраза»
загало́вий «загальний»
загало́м
зага́льний
зага́льник «тс.»
загальня́ «загальні збори»
льниця «тиждень, протягом якого все можна їсти»
нага́лом «підряд»
узага́лі
узага́льнювати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
zagałem «загалом, взагалі, разом, оптом» польська
záhalem «разом, без вибору, оптом» польська
го́лий ?
огу́лом (букв. «усе наголо»). ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України