НІША — ЕТИМОЛОГІЯ

ні́ша

запозичене з французької мови, можливо, через німецьку (нім. Nísche);
фр. niche «ніша; виїмка» пов’язане з дієсловом nicher «гніздитися, вити гніздо», що розвинулося з нар.-лат. *nīdicāre «тс.», похідного від лат. nīdus «гніздо», спорідненого з дінд. nīḍáḥ, nīḍám «місце відпочинку, стоянка, сітка», вірм. nist «становище, сидіння», ірл. net «гніздо», двн. nest «тс.», псл. gnězdo, укр. гніздо́;
фр. niche «ніша» виводиться також (Dauzat 499) від іт. nicchia «тс.» як запозичення;
р. болг. м. ни́ша, бр. ні́ша, п. nisza, схв. нȕша, слн. níša;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ни́жа «ніша»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ні́ша білоруська
ни́ша болгарська
nist «становище, сидіння» вірменська
nest «тс.» давньоверхньонімецька
nīḍáḥ давньоіндійська
nīḍám «місце відпочинку, стоянка, сітка» давньоіндійська
net «гніздо» ірландська
nicchia «тс.» італійська
nīdus «гніздо» латинська
ни́ша македонська
*nīdicāre «тс.» народнолатинська
Nísche німецька
nisza польська
gnězdo праслов’янська
ни́ша російська
нȕша сербохорватська
níša словенська
гніздо́ українська
niche «ніша; виїмка» французька
nicher «гніздитися, вити гніздо» французька
niche «ніша» французька


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.