НУЖА — ЕТИМОЛОГІЯ

ну́жа «воші; мухи, [злидні Л]»

псл. *nudja «спонука, потреба, бідність» (назалізація в деяких слов’янських мовах вторинна, зумовлена впливом початкового n-), пов’язане з nuda «набридливе умовляння, спонука (словами)»;
р. ну́жа «нужда, нестаток, злидні; потреба», бр. [ну́жа] «тс.», др. нужа «потреба; примус, насильство; утиск; біда», п. nędza «нужда, злидні», ч. nouze, слц. núdza, вл. нл. nuza «тс.», болг. м. ну́жда «потреба; нужда, злидні», схв. нy̏жда, слн. núja «тс.», стсл. ноужда «потреба; нужда, бідність; насильство, примус», нѫжда «потреба; нужда, бідність»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зну́жа «скрутний стан, нужда»
ну́жний «виснажений, стомлений; дуже бідний Г; необхідний, потрібний Ж; страшний, важкий, небезпечний Пі»
ну́жник «відхоже місце, помийна яма»
понужа́тель «деспот»
понужа́ти «підганяти, допікати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ну́жа «тс.» білоруська
ну́жда «потреба; нужда, злидні» болгарська
nuza «тс.» верхньолужицька
нужа «потреба; примус, насильство; утиск; біда» давньоруська
ну́жда «потреба; нужда, злидні» македонська
nuza «тс.» нижньолужицька
nędza «нужда, злидні» польська
*nudja «спонука, потреба, бідність» (назалізація в деяких слов’янських мовах вторинна, зумовлена впливом початкового n-) праслов’янська
nuda «набридливе умовляння, спонука (словами)» праслов’янська
ну́жа «нужда, нестаток, злидні; потреба» російська
нy̏жда сербохорватська
núdza словацька
núja «тс.» словенська
ноужда «потреба; нужда, бідність; насильство, примус» старослов’янська
нѫжда «потреба; нужда, бідність» старослов’янська
nouze чеська

не́ндза «воші ВеБ; гусінь та інші шкідники сільського господарства МСБГ; бідність, злидні, клопіт, хвороба Пі, МСБГ; домашня птиця і тварини взагалі МСБГ; дріб’язкова, набридлива, нав’язлива, непорядна людина МСБГ, Досл. і мат. IV»

запозичення з польської мови;
п. nędza «нужда, злидні» відповідає укр. ну́жа;
бр. ст. нендза «нужда, злидні»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

не́за «тс.»
не́мза «шкідливі комахи, паразити»
не́ндзний «тс. Пі; нещасний, окаянний Бі»
не́ндзник «бідний, жалюгідний»
нендзь «сум; нужда»
не́нза «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
нендза «нужда, злидні» білоруська
nędza «нужда, злидні» польська
ну́жа українська

ну́жда́ «нестатки, злидні; потреба, необхідність»

стсл. ноужда «потреба, необхідність; нужда, бідність; насильство, примус» відповідає укр. ну́жа;
запозичення зі старослов’янської мови;
р. нужда́ «нужда, нестаток, злидні; потреба, необхідність», др. нужда «необхідність; насильство, примус», п. nużda «втома; зусилля, тяжкий труд, біда, недоля», болг. м. ну́жда «потреба, необхідність; нужда, злидні», схв. нy̏жда «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

незнужде́н «невтомний»
нуджува́ти «жити в злиднях та нужді»
нужда́р «старець, жебрак»
нужда́ти «нуждатися; [примушувати зізнатися, добиватися зізнання]»
нужда́тися «відчувати гострі нестатки, жити в злиднях; відчувати гостру потребу, необхідність; [тужити; невтомно працювати, мучитися; ображати один одного Ж]»
ну́жде́н(н)ий
ну́жди́ти «примушувати»
нуждити́ся «бідувати, жити в злиднях»
ну́ждний «необхідний, потрібний; бідний»
нуждо́та «нужда, нестатки, потреба, необхідність; хвороба»
ну́ждочка «родимець у дітей»
нуждува́ти «тужити; невтомно працювати, мучитися, терпіти нужду і злидні»
нуждува́тися «тс.»
обнужда́ти «жорстоко поводитися (з ким)»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ну́жда «потреба, необхідність; нужда, злидні» болгарська
нужда «необхідність; насильство, примус» давньоруська
ну́жда «потреба, необхідність; нужда, злидні» македонська
nużda «втома; зусилля, тяжкий труд, біда, недоля» польська
нужда́ «нужда, нестаток, злидні; потреба, необхідність» російська
нy̏жда «тс.» сербохорватська
ноужда «потреба, необхідність; нужда, бідність; насильство, примус» старослов’янська
ну́жа українська

ну́жкати «підганяти, квапити»

похідне утворення від вигуку ну ж, ну́ же (п. nuż «ану, ану лиш», nuże «ну-бо, нумо, нумо ж», ч. nuž «ану, ану лиш», nuže «тс.», слц. nuž «ну»);
пор. ну́кати «підганяти» від вигуку ну;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ну́жкатися «користуватися послугами (когось)» (ким)] Ж
пону́жкуватися «тс.» (кимось)] Нед
Етимологічні відповідники

Слово Мова
nuż (п. nuż «ану, ану лиш», nuże «ну-бо, нумо, нумо ж», ч. nuž «ану, ану лиш», nuže «тс.», слц. nuž «ну») польська
nuże польська
nuž словацька
ну ж українська
ну́же (п. nuż «ану, ану лиш», nuże «ну-бо, нумо, нумо ж», ч. nuž «ану, ану лиш», nuže «тс.», слц. nuž «ну») українська
ну́кати «підганяти» українська
ну українська
nuž чеська
nuže чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України