НИЩИТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

ни́щити

очевидно, похідне утворення від колишнього нищо «ніщо» (пор. [ничо́го] «нічого» Ж);
первісно означало «перетворювати в ніщо»;
пор. р. ничто́жить «нищити», ч. ničit «нищити, руйнувати; псувати», слц. ničit’ «тс.», вл. ničić «нищити, руйнувати», нл. nicyś «тс.», м. ништи «нищити», схв. ни̏штити, слн. níčiti «тс.»;
помилковим було пов’язання (Brückner 364; Львов Лексика ПВЛ 250–251) п. niszczyć з ни́щий;
бр. ні́шчыць «нищити», п. niszczyć «тс.; руйнувати» (з укр. ?);
Фонетичні та словотвірні варіанти

вини́щувач
незнище́нний
нищи́льник «літак-винищувач»
нищи́тель
нищівни́й
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ні́шчыць «нищити» білоруська
ničić «нищити, руйнувати» верхньолужицька
ништи «нищити» македонська
nicyś «тс.» нижньолужицька
niszczyć польська
niszczyć «тс.; руйнувати»укр. ?) польська
ничто́жить «нищити» російська
ни̏штити сербохорватська
ničit' «тс.» словацька
níčiti «тс.» словенська
нищо «ніщо» (пор. [ничо́го] «нічого» Ж) українська
ničit «нищити, руйнувати; псувати» чеська

ни́щий

псл. *nīstj-;
споріднене з дінд. níṣṭyaḥ «чужий, нетутешній», niḥ «назовні»;
ряд дослідників (Zubatý KZ 31, 58; LF 30, 84; Endzelin ZfSlPh 13, 78; Младенов 358) реконструює псл. *nīski̯o-, що менш вірогідно;
р. ни́щий «бідний; старець, жебрак», бр. [ні́шчы] «старець, жебрак», др. нищь (нищии) «бідний», п. niszczotny «тс.», нл. ст. nišćota «скупість», болг. нищ «бідний», схв. ни̏шт, стсл. ништь «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зани́щ «злидні, надзвичайна бідність»
нищета́ «бідність»
нищі́ти «розорятися»
нищота́ «тс.»
нищу́к «старець, жебрак»
нищу́н «тс.»
нищу́нство «старцювання, жебрацтво»
обнища́ти «збідніти»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ні́шчы «старець, жебрак» білоруська
нищ «бідний» болгарська
níṣṭyaḥ «чужий, нетутешній» давньоіндійська
niḥ «назовні» давньоіндійська
нищь «бідний» (нищии) давньоруська
нищии давньоруська
nišćota «скупість» нижньолужицька
niszczotny «тс.» польська
*nīstj- праслов’янська
*nīski̯o- праслов’янська
ни́щий «бідний; старець, жебрак» російська
ни̏шт сербохорватська
ништь «тс.» старослов’янська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.