НИТКА — ЕТИМОЛОГІЯ

ни́тка

іє. *(s)nē-, *(s)nō-, *(s)nei-, *sneu- «зв’язувати, зсукувати, шити, прясти»;
споріднене з лит. nýtis «реміза (у ткацькому верстаті)», лтс. nīts «частина ткацького верстата», дінд. niví- «пов’язка на стегнах, фартух», nīvī- «тс.», з чергуванням голосних: гр. νέω «пряду», νήϑω «тс.», νημα «нитка, пряжа», лат. neo, nēre «прясти, ткати», nēmen «пряжа», nētus «тс.», двн. nājan «шити», nāan, nāwan «тс.», гот. nēþla «голка», дірл. snāthe «нитка», лтс. snāt «слабо скручувати», snāte «полотняне покривало», дінд. snā́yati «закутує, одягає»;
псл. nitь;
р. нить, ни́тка, бр. ніць, ні́тка, др. нить, нитъка, п. вл. nić, nitka, ч. nit, nitka, слц. nit’, nitka, нл. niś, nitka, полаб. nait, болг. ни́та, ни́шка, м. нишка, [нитка], схв. нȕт, слн. nìt, nítka, стсл. нить;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ни́титися «обтріпуватися»
нитка́р
ниткова́тий «ниткоподібний»
нитча́к «нитчастий черв’як» (зоол.)
нитча́стий
нитча́тий «тс.»
ни́тчина «нитка»
нить
ни́тяний
ни́тянка
ниць «нитки»
ни́ця «ниточка»
пони́тчина «корпія»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ніць білоруська
ні́тка білоруська
ни́та болгарська
ни́шка болгарська
nić верхньолужицька
nitka верхньолужицька
nēþla «голка» готська
νέω «пряду» грецька
νήϑω «тс.» грецька
νῆμα «нитка, пряжа» грецька
nājan «шити» давньоверхньонімецька
nāan давньоверхньонімецька
nāwan «тс.» давньоверхньонімецька
niví- «пов’язка на стегнах, фартух» давньоіндійська
nīvī- «тс.» давньоіндійська
snā́yati «закутує, одягає» давньоіндійська
snāthe «нитка» давньоірландська
нить давньоруська
нитъка давньоруська
*(s)nē- індоєвропейська
*(s)nō- індоєвропейська
*(s)nei- індоєвропейська
*sneu- «зв’язувати, зсукувати, шити, прясти» індоєвропейська
neo латинська
nēre «прясти, ткати» латинська
nēmen «пряжа» латинська
nētus «тс.» латинська
nīts «частина ткацького верстата» латиська
snāt «слабо скручувати» латиська
snāte «полотняне покривало» латиська
nýtis «реміза (у ткацькому верстаті)» литовська
нишка македонська
нитка македонська
niś нижньолужицька
nitka нижньолужицька
nait полабська
nić польська
nitka польська
nitь праслов’янська
нить російська
ни́тка російська
нȕт сербохорватська
nit' словацька
nitka словацька
nìt словенська
nítka словенська
нить старослов’янська
nit чеська
nitka чеська

ни́тка «палка, що вертикально стоїть у витушці (приладі для змотування ниток у клубки)»

можливо, результат семантичної видозміни слова ни́тка «тонко зсукана пряжа»;
неясне;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ни́тка «тонко зсукана пряжа» українська

ане́ксія

запозичення з західноєвропейських мов;
нім. Annexión, фр. annexion походять від лат. annexio «приєднання», пов’язаного з дієсловом annecto «прив’язую, зв’язую», що складається з префікса ad- «до-» і дієслова necto «в’яжу», спорідненого з псл. snujǫ, укр. снува́ти, ни́тка;
р. анне́ксия, бр. ане́ксія, n. aneksja, ч. anexe, слц. anexia, вл. anektować, болг. ане́ксия, м. апексија, схв. анèксија, слн. aneksíja;
Фонетичні та словотвірні варіанти

анексіоні́ст
анексува́ти
анектува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ане́ксія білоруська
ане́ксия болгарська
anektować верхньолужицька
annexio «приєднання» латинська
апексија македонська
Annexión німецька
snujǫ праслов’янська
анне́ксия російська
анèксија сербохорватська
anexia словацька
aneksíja словенська
снува́ти українська
annexion французька
anexe чеська
annecto «прив’язую, зв’язую» ?
ad- «до-» ?
necto «в’яжу» ?
ни́тка ?

ни́ти́ «пристрій у ткацькому верстаті, за допомогою якого піднімаються нитки основи»

споріднені з лит. nýtis «реміза (у ткацькому верстаті)», лтс. nīts «частина ткацького верстата»;
псл. *nitъ (мн. *nity), *nitjenici, *nitjenъky, пов’язані з nitь, укр. ни́тка;
р. [ни́ты] «пристрій у ткацькому верстаті, за допомогою якого піднімаються нитки основи», [нит, ни́та, ни́тченки, ни́тяницы, ни́ченицы, ни́ченки], бр. ніт, п. [nit, nica, nicenica], nicienica, nicielnica, [niczelnica, nicionka], слц. nitel’nicа, болг. ни́щи, ни́щелки, схв. нȕти, [nićаnice], слн. [niti], ničálnice «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

начийниця «тс.»
начільниці
ни́тяльниці «основа (тканини)»
ни́чалниця «нитяна петля в ткацькому верстаті для підняття ниток основи»
ни́чаниці
ничелни́ці
ни́че́льниці «тс.; основа (тканини) Ж»
ни́чени́ці «тс.»
ничи́йниці
ничи́йниці
ни́чилниці «пристрій у ткацькому верстаті»
ни́чильниці
ни́чиниці
ни́чільниці «круглі дрючки з рівцями по обох кінцях, на яких є петлі (нитки)» (у ткацькому верстаті)
ніт «начиння у ткацькому верстаті»
ні́чилниці «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ніт білоруська
ни́щи болгарська
ни́щелки болгарська
nīts «частина ткацького верстата» латиська
nýtis «реміза (у ткацькому верстаті)» литовська
nit польська
nica польська
nicenica польська
nicienica польська
nicielnica польська
niczelnica польська
nicionka польська
*nitъ (мн. *nity) праслов’янська
*nitjenici праслов’янська
*nitjenъky праслов’янська
*nity праслов’янська
ни́ты «пристрій у ткацькому верстаті, за допомогою якого піднімаються нитки основи» російська
нит російська
ни́та російська
ни́тченки російська
ни́тяницы російська
ни́ченицы російська
ни́ченки російська
нȕти сербохорватська
nićаnice сербохорватська
nitel'nicа словацька
niti «тс.» словенська
ničálnice «тс.» словенська
ни́тка українська

нитинка «селягінела плауновидна, Selaginella selaginoides (L.) Link.» (у сполуці [н. тернилька] (бот.)

назва зумовлена, очевидно, тим, що ця рослина прикріпляється до ґрунту тонкими (ниткоподібними) коренями, у т. ч. й придатковими;
похідне утворення від нить, ни́тка;
Фонетичні та словотвірні варіанти

нитковаті «селягінелові»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
нить українська
ни́тка українська

нитчатка «немалій, Nemalion Dub.» (бот.)

похідне утворення від ни́тка, [нитча́тий] «ниткоподібний»;
назва зумовлена схожістю цих водоростей з нитками;
пор. нвн. Wasserfaden «конферва» (букв. «водяна нитка»);
р. нитча́тка «конферва», бр. нітча́тка «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ни́тиці «конферва, Confervae Ag.»
нитчатка «баговиння, Conferva rivularis Fr.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
нітча́тка «тс.» білоруська
Wasserfaden «конферва» (букв. «водяна нитка») нововерхньонімецька
нитча́тка «конферва» російська
ни́тка українська
нитча́тий «ниткоподібний» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України