НЕЖИТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

не́жить

похідне утворення від жи́ти, власне «те, що не гоїться, не лікується»;
пор. зажи́ти «загоїтися»;
зіставляється також (ЭСБМ 7, 308–309) з лит. niẽžas «сверблячка»;
р. [не́жид] «поганий гній від рани або виразки, сукровиця; нежить», бр. [не́жыт] «нежить; висип на тілі у дитини», др. нежидъ «чиряк, сукровиця», неждъ «сукровиця», п. nieżyt «біль; виразка; катар», ст. niezyć «тс.», ч. nežіt «чиряк», болг. [нежи́т] «хвороба ясен і зубів», стсл. нєжитъ (вид хвороби);
Фонетичні та словотвірні варіанти

не́жат
не́жать (Ме)
не́жет
не́жид
не́жидь «тс.»
не́жит «нежить»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
не́жыт «нежить; висип на тілі у дитини» білоруська
нежи́т «хвороба ясен і зубів» болгарська
нежидъ «чиряк, сукровиця» давньоруська
неждъ «сукровиця» давньоруська
niẽžas «сверблячка» литовська
nieżyt «біль; виразка; катар» польська
niezyć «тс.» польська
не́жид «поганий гній від рани або виразки, сукровиця; нежить» російська
нєжитъ (вид хвороби) старослов’янська
жи́ти українська
зажи́ти «загоїтися» українська
nežіt «чиряк» чеська


не́бить «неприємність»

похідне утворення від [бити] «бути» (пор. р. [не́быть] «те, чого не бувало досі; нездійсненне, вигадки, неправда»);
утворене в такий самий спосіб, як не́жить від жи́ти;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бити «бути» (пор. р. [не́быть] «те, чого не бувало досі; нездійсненне, вигадки, неправда») ?
не́жить ?
жи́ти ?

не́жид «ненажерливість, ненаситність»

очевидно, з др. *нежидь псл. [nežidь] «нетерплячка, нездатність чекати», похідного від židati (*žīdati), žьdati (*žĭdati) «чекати»;
р. [не́жить] «примхлива, розбещена людина»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

не́жидь «забаганка; лінощі»
не́жідь «жадоба, хтивість»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*нежидь давньоруська
nežidь «нетерплячка, нездатність чекати» праслов’янська
*žīdati праслов’янська
žьdati праслов’янська
*žĭdati праслов’янська
židati праслов’янська
не́жить «примхлива, розбещена людина» російська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.