НАТЩЕСЕРЦЕ — ЕТИМОЛОГІЯ

натще́се́рце

псл. *na tъšče sьr̥dьce, що складається з прийменника na «на», прикметника с. р. tъšče від tъščь «пустий, порожній» та іменника *sьr̥dьce «те, що міститься всередині (людського тіла)», власне «нутрощі»;
отже, первісне значення виразу – «на порожні нутрощі»;
бр. [нашчэ́серца], м. наште срце, схв. нȁште ср̏ца «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

наще́серце
нащо́серце «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
нашчэ́серца білоруська
наште македонська
*na праслов’янська
tъšče від tъščь «пустий, порожній» російська
нȁште «тс.» сербохорватська
na «на» ?
tъšče від tъščь «пустий, порожній» ?
*sьr̥dьce «те, що міститься всередині (людського тіла)» ?
власне «нутрощі» ?

на́тще́

очевидно, результат спрощення виразу натще́се́рце (див.);
р. натоща́к «натощак», [на́тощи, натоща́х, натощака́], бр. на́шча, [на́тшча], п. naczczo, схв. нàташте, слн. na teščè «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

натоща́к
натощака
на́шшє «тс.»
на́ще́ «натще»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
на́шча білоруська
naczczo польська
натоща́к «натощак» російська
нàташте сербохорватська
na teščè «тс.» словенська
на́тощи українська
натоща́х українська
натощака́ українська
на́тшча українська
натще́се́рце ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України