НАТОПТУВАТИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

топта́ти

псл. tъpъtati «топтати», пов’язане чергуванням голосних з tupati «тупати», звуконаслідувальне утворення, паралельне до topati «тупати, топати»;
може бути зіставлене з дінд. tupáti (tópati, túmpati, tumpáti) «ранить», гр. τύπτω «б’ю, рубаю», лтс. staũpe «сліди кінських копит»;
р. топта́ть «топтати», бр. тапта́ць, др. тъпътати, п. deptać, ч. deptati, слц. deptat’, вл. teptać, нл. teptaś, болг. тъптя́, тъ́пча, слн. teptáti, стсл. тъпътати «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

настопта́ти «наступити»
нато́птаний
на́топтень «лід із злежаного снігу»
нато́птуватий
підто́птаний
підтопта́тися
по́топтом
то́пля «сак»
топтани́на
топтува́тий «натоптаний»
топту́ха «картопляне пюре Л; сак Ник»
топцюва́ти «часто топтати»
топча́к «млин з кінним приводом» (заст.)
топчи́ло «чан, у якому топчуть виноград»
топчи́тися «топтатися, метушитися»
топчі́й «тс.; той, хто топче»
топчу́ха «тс.»
тупча́к «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тапта́ць білоруська
тъптя́ болгарська
тъ́пча болгарська
teptać верхньолужицька
τύπτω «б’ю, рубаю» грецька
tupáti «ранить» (tópati, túmpati, tumpáti) давньоіндійська
tópati давньоіндійська
túmpati давньоіндійська
tumpáti давньоіндійська
тъпътати давньоруська
staũpe «сліди кінських копит» латиська
teptaś нижньолужицька
deptać польська
tъpъtati «топтати» праслов’янська
tupati «тупати» праслов’янська
topati «тупати, топати» праслов’янська
топта́ть «топтати» російська
deptat' словацька
teptáti словенська
тъпътати «тс.» старослов’янська
deptati чеська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.