НАТОМІСТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

нато́мість «замість чого-небудь; зате, однак»

результат злиття виразу на то мі́сто «на те місце», на то мі́сце «тс.»;
р. [натоме́стный] «який заміняє щось», п. natomiast «натомість, зате»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

нато́міcць
натомі́стник «намісник; декан»
нато́місь «натомість»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
natomiast «натомість, зате» польська
натоме́стный «який заміняє щось» російська
на то мі́сто «на те місце» ?
на то мі́сце «тс.» ?

зато́мість «натомість»

результат контамінації прислівників зате́ і нато́мість (див.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
зате́ ?
нато́мість ?

насихмі́сть «негайно, зараз же»

складне слово, яке, можливо, є калькою п. natychmiast «тс.»;
пор. нвн. auf der Stelle «тс.» (букв. «на цьому місці»);
складається з прийменника на, займенника сей «цей» у формі місц. в. мн. та іменника мі́сто «місце» у формі мість під впливом сполук типу за́мі́сть, нато́мість;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
auf der Stelle «тс.» (букв. «на цьому місці») нововерхньонімецька
natychmiast «тс.» польська
auf der Stelle «тс.» (букв. «на цьому місці») ?
на ?
сей «цей» ?
мі́сто «місце» ?
мі́сто «місце» ?
мі́сто «місце» ?
мість ?
за́мі́сть ?
нато́мість ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.