НАВІСНИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

навісни́й «шалений»

похідне утворення від навісти́ти «навідати», вживаного в безособовому звороті, як і [навіди́ти], при позначенні стану божевілля;
Фонетичні та словотвірні варіанти

навісні́ти «втрачати розум»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
навісти́ти «навідати» українська
навіди́ти українська

навісни́й «ненависний, противний»

результат видозміни форми нена́висний під впливом навісни́й «шалений»;

ві́шати

псл. věsiti, věšati (‹*věsjati) «вішати», каузативна форма до дієслова visěti «висіти»;
р. ве́сить, ве́шать, бр. ве́шаць, др. вѣсити, вѣшати, п. wieszać, ч. věsiti, věšeti, слц. vesiti, vešať, вл. wěšeć, болг. ве́ся, бе́ся «вішаю» (‹*обвѣсити), м. беси «тс.», схв. вȅшати, слн. vésiti, obéšati, стсл. вѣсити, вѣшати;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ви́віска
ві́са «тягар»
віша́к «вішалка»
ві́ша́лка
ві́ша́ло
ві́ша́льник
ві́шальниця «шибениця»
вішеля́к «повішений»
за́віс «круча»
заві́са
за́вісь «тс.»
занаві́ска
наві́с
наві́са «обвислий сніг»
на́ві́ска
навісни́й «підвісний»
наві́сочка «прикраса на гільці»
недові́сок «недоважок»
підві́с
підві́ска
підвісни́й
підві́сок
пові́ша́льник «вішальник»
пові́шеник
привісни́й
приві́сок
систий «який висить»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ве́шаць білоруська
ве́ся болгарська
wěšeć верхньолужицька
вѣсити давньоруська
беси «тс.» македонська
wieszać польська
věsiti праслов’янська
ве́сить російська
вȅшати сербохорватська
vesiti словацька
vešať словацька
vésiti словенська
obéšati словенська
ве́шать українська
вѣшати українська
бе́ся «вішаю» (‹*обвѣсити) українська
вѣшати українська
věsiti чеська
věšeti чеська
visěti «висіти» ?
вѣсити ?

наві́сник (про брата, який продає сестер; те саме, що наві́чник)

очевидно, результат видозміни давнішого [неві́сник] *«продавець жінок», похідного від [неві́ста] «жінка», вторинно зближеного з навісни́й;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
неві́сник «продавець жінок» українська
неві́ста «жінка» українська
навісни́й українська

наві́чник (про брата, який продає сестер, те саме, що [наві́сник])

очевидно, результат видозміни форми [неві́сник] *«продавець жінок», зближеної з навісни́й і, далі, з [навічни́й] «навісний», тлумачення Грінченка як «зіпсоване намісник» непереконливе;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
неві́сник «продавець жінок» українська
навісни́й українська
навічни́й «навісний» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України