НАВПІК — ЕТИМОЛОГІЯ

навпі́к «навпроти, наперекір»

неясне;
можливо, утворено на основі виразу піку «тс.» за допомогою префікса на-;
Фонетичні та словотвірні варіанти

навпи́к «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*в піку «тс.» українська
на- українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України