НАВА — ЕТИМОЛОГІЯ

нав «домовина, труна»

псл. navь «мрець, смерть», пов’язане з nyti «нити»;
споріднене з лтс. nâve «смерть», nâvêt «умертвляти», лит. nõvyti «тс.», nõve «смерть, пригнічення, мука», прус. nowis «труп; тулуб», гот. naus «труп, мрець», дієсл. nár «труп», гр. νενευκέναι «помирати»;
далі пов’язується з гр. ναυ̃ς «корабель», лат. navis «тс.», спочатку як назва «корабля мертвих», що набула далі значень «мертві», «смерть»;
р. [навь] «мрець», др. навъ, навь, навие «тс.», ч. ст. nav «потойбічний світ», náva, nava «тс.», слц. nava «житло для добрих душ», болг. м. на́ви «злі духи, що мучать породіллю», слн. návje «некрополь; [душі нехрещених дітей (у казках)]», návček «похоронний дзвін», стсл. навь «мрець»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

на́ва́ «тс.»
навк «мрець»
навська «апендицит» (дошка)] ЛексПол
на́вський «мертвецький (великдень)» (великдень)(у четвер останнього тижня великого посту)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
на́ви «злі духи, що мучать породіллю» болгарська
naus «труп, мрець» готська
νενευκέναι «помирати» грецька
ναυ̃ς «корабель» грецька
навъ давньоруська
навь давньоруська
навие «тс.» давньоруська
navis «тс.» латинська
nâve «смерть» латиська
nâvêt «умертвляти» латиська
nõvyti «тс.» литовська
nõve «смерть, пригнічення, мука» литовська
на́ви «злі духи, що мучать породіллю» македонська
navь «мрець, смерть» праслов’янська
nyti «нити» праслов’янська
nowis «труп; тулуб» прусська
навь «мрець» російська
nava «житло для добрих душ» словацька
návje «некрополь; [душі нехрещених дітей (у казках)]»«похоронний дзвін» словенська
návček «некрополь; [душі нехрещених дітей (у казках)]»«похоронний дзвін» словенська
навь «мрець» старослов’янська
nav «потойбічний світ»«тс.» чеська
náva «потойбічний світ»«тс.» чеська
nár «труп» ?
nava «потойбічний світ»«тс.» ?

нав «середня частина храму, неф»

запозичення з польської мови;
п. nawa «корабель; неф», як і ч. ст. náv, náva «тс.», схв. нȃв «корабель», нȃва «тс.», походять від лат. nāvis «корабель», спорідненого з дінд. nā́uḥ, вірм. nav, гр. ναυ̃ς, дірл. náu «тс.»;
чеські форми виводяться (Machek ESJČ 391) через італійське посередництво (іт. nave ‹ лат. nāvis);
Фонетичні та словотвірні варіанти

на́ва «тс. Ж; корабель Пі»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
nav вірменська
ναυ̃ς грецька
nā́uḥ давньоіндійська
náu «тс.» давньоірландська
nave італійська
nāvis «корабель» латинська
nāvis латинська
nawa «корабель; неф» польська
нȃв «корабель» сербохорватська
нȃва «тс.» сербохорватська
náv чеська
náva «тс.» чеська

на́вка «русалка, мавка (душа померлої нехрещеної дитини, що перетворилася в русалку)»

безпосередньо пов’язане з [нав] «домовина», [навк] «мрець»;
форми ма́вка, [ня́вка] виникли в результаті деетимологізації і зближення з дієсловами [ма́вкати] «нявчати», ня́вкати «тс.»;
п. nawka «мавка», [mawka, miawka] «тс.» (з укр.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

ма́вка
мавський (у виразі М. Великдень «Великдень русалок»)
ня́вка «один із злих духів; мавка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
nawka «мавка» польська
mawka «тс.»укр.) польська
miawka «тс.»укр.) польська
нав «домовина» українська
навк «мрець» українська
ма́вка українська
ня́вка «нявчати» українська
ня́вкати «тс.» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.