МОТАТИСЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

мота́ти

псл. motati «мотати, махати, намотувати», пов’язане чергуванням голосних з metati «метати, кидати; міряти»;
споріднене з лит. matóti «мотати», matãros «шпулька, прядка»;
р. мота́ть, бр. мата́ць, п. вл. motać, ч. motati, слц. motať, нл. motaś, болр. мота́я, м. мота, схв. мòтати, слн. motáti;
Фонетичні та словотвірні варіанти

замотиля́ти «за махати»
замо́тячки «пристрій для змотування мітків у клубки»
змо́тувальник
змо́тувач
мі́ток (міра пряжі)
мот «марнотратник»
мота́лка «прилад для розмотування чи перемотування»
мота́лька «моток ниток для вишивання»
мота́льний
мота́льник
мота́льня «приміщення, де мотають пряжу та ін.»
мота́ля «жінка, яка мотає пряжу»
мотани́на «біганина, метушня»
мота́рь «крутій, шахрай»
мота́тися
мота́чка «котушка, шпулька»
мота́шка «моток» (Ме)
мо́ташка «витушка; міток; нитки, намотані на коток»
моти́га «марнотратник»
мо́тля́ти «метляти; махати»
мотля́тися «метлятися; розвіватися; метушитися; [тинятися]»
мотну́ти
мотну́тися
мо́то «міток»
мото́к «що-небудь намотане»
мо́ток «міток»
мотону́тися
моту́шка «витушка»
мотю́га «шахрай»
мо́тюшка «витушка»
мотя́га «інтриган, шахрай; марнотратник»
намо́тка
намо́тувальний
намо́тувальник
обма́танка «велика суконна хустка»
обмо́тка
обмо́тник
обмо́тувальний
обмо́тувальник
перемі́т «помилка при намотуванні ниток на снувалку»
перемо́та «нитка, покладена при намотуванні пряжі на снувалку не на належний кілочок»
перемо́тка
перемо́тувальний
перемо́тувальник
підмо́тка
помота́йло «той, хто мотає»
промо́тувати «мотати (спец.); марнотратити»
розмо́тка
розмо́тувач
Етимологічні відповідники

Слово Мова
мата́ць білоруська
motać верхньолужицька
matóti «мотати» литовська
мота македонська
motaś нижньолужицька
motać польська
motati «мотати, махати, намотувати» праслов’янська
мота́ть російська
мòтати сербохорватська
motať словацька
motáti словенська
motati чеська
metati «метати, кидати; міряти» ?
matãros «шпулька, прядка» ?
мота́я ?


шамота́ти «смикати, щипати»

звуконаслідувальне експресивне утворення, де в українському слові і його польському відповіднику, можливо, слід убачати вплив з боку дієслів укр. мота́тися «швидко рухатися в різних напрямках», п. motać się «метатися, кидатися»;
пов’язання з ч. ošemetný «оманливий», схв. шемет «гак, щоб тягти рибальську сітку» (Brückner 540) сумнівне;
р. [шамкаться] «копатися, баритися», п. szamotać się «борсатися; борюкатися»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зашамото́шитися «заметушитися, кинутися швидко щось робити»
шамота́тися «возитися; смикатися; метушитися»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
motać się «метатися, кидатися» польська
szamotać się «борсатися; борюкатися» польська
шамкаться «копатися, баритися» російська
шемет «гак, щоб тягти рибальську сітку» сербохорватська
мота́тися «швидко рухатися в різних напрямках» українська
ošemetný «оманливий» чеська

Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.