МОРОЗНА — ЕТИМОЛОГІЯ

моро́з

псл. *morzъ «мороз», пов’язане чергуванням голосних з *mbrzti «мерзнути»;
р. моро́з, бр. ма́роз, др. морозь, п. вл. mroz, ч. слц. mráz, нл. mrož, полаб. mórz, болг. м. мраз, схв. мрȁз, слн. mràz, стсл. мразъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ви́морозки
за́морозень «лід під болотом»
за́морозок
за́морозь «іній; сніг, намерзлий на склі; [замерзла земля; льодова кірка Ж]»
и́зморозок «іній на ґрунті, траві»
моро́жене
морожений
моро́жениця «пристосування для виготовлення морозива»
мороже́нщик «той, хто робить або продає морозиво»
морозе́нко «мороз» (фольк.)
моро́зивник
моро́зиво
морозильний
морози́н (будівельний матеріал)
морози́стий «морозний; [з домішкою сивини (про масть) ВеНЗн]»
моро́зити
моро́зитися «замерзати»
моро́зний
морозова́тий «білястий» (про масть коня)
морозо́ве «морозний вітер»
морозо́вий «холодний, морозний»
морозо́вина «тріщина на дереві від морозу»
морозо́винний
моро́зок «іній, паморозь»
моро́зуватий «сріблястий» (про колір)
морозу́ля «буро-білява корова»
морозьо́м «під час морозу»
морозя́
морозя́вина «тс.»
моро́зяний
на́морозки «намерзлий на вікні лід»
на́морозь «тс.; паморозь»
обморо́ження
па́морозь «іній»
по́морозь «тс.»
при́морозок
при́морозь
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ма́роз білоруська
мраз болгарська
mroz верхньолужицька
морозь давньоруська
мраз македонська
mrož нижньолужицька
mórz полабська
mroz польська
*morzъ «мороз» праслов’янська
моро́з російська
мрȁз сербохорватська
mráz словацька
mràz словенська
мразъ старослов’янська
mráz чеська
*mbrzti «мерзнути» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.