МЕНШИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

ме́нший

псл. mьnь(-jь) (‹*mĭnjĭs), mьnьš-;
споріднене з гот. mins «менше», minniza «менший, менш значний», двн. min «менше», minniro «менший», лат. minor, -ōris «тс.», minus «менше», гр. μινύϑω «скорочую», μείων (‹*μεινων), μείĩον «менший», дірл. menb «маленький», корн. minow «зменшувати, скорочувати», дінд. minati «скорочує, шкодить»;
іє. *mеі- «зменшувати, скорочувати»;
р. ме́ньший, бр. ме́ншы, др. мьнии, мьньши, п. mniejszy, ч. слц. menší, вл. mjeńši, нл. mjeńšy, полаб. mánăj, болг. (заст.) менше «менше», схв. мȁњп «менший», слн. mánjši, стсл. мьнии, мьньши «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зме́ншувати
зме́ншувач
ме́нче
ме́нчи́й
менчи́ти
менчі́я «менша частина»
ме́ншат́и
ме́нше
ме́ншенький
меншина́
ме́нши́ти
ме́ншість
поме́нший «трохи менший»
уменча́ти «зменшувати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ме́ншы білоруська
менше «менше» (заст.) болгарська
mjeńši верхньолужицька
mins «менше» готська
μινύϑω «скорочую» грецька
μείων (‹*μεινων) грецька
min «менше» давньоверхньонімецька
mināti «скорочує, шкодить» давньоіндійська
menb «маленький» давньоірландська
мьнии давньоруська
*mеі- «зменшувати, скорочувати» індоєвропейська
minow «зменшувати, скорочувати» корнська
minor латинська
-ōris «тс.» латинська
minus «менше» латинська
mjeńšy нижньолужицька
mánăj полабська
mniejszy польська
mьnь(-jь) (‹*mĭnjĭs) праслов’янська
ме́ньший російська
мȁњп «менший» сербохорватська
menší словацька
mánjši словенська
мьнии старослов’янська
мьньши українська
мьньши «тс.» українська
menší чеська
minniza «менший, менш значний» ?
minniro «менший» ?
μεĩον «менший» ?

адміністра́ція

через польське посередництво запозичено з латинської мови;
лат. administrātio «прислуговування, допомога; керування, адміністрація» є похідним від дієслова administro «прислуговую; допомагаю; керую, завідую», утвореного з префікса ad- «при-, до-» і дієслова ministro «служу, керую», похідного від minister «слуга, помічник», спорідненого з стcл. мьnии, укр. ме́нший;
р. болг. администрация, бр. адміністра́цыя,, п. administracja, ч. administrace, слц. administrácia, вл. administracija, м. схв. администра́ција, слн. administrácija;
Фонетичні та словотвірні варіанти

администра́ция (XVII ст.)
адміністрати́вний
адміністра́тор
адмініструва́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
адміністра́цыя білоруська
администрация болгарська
administracija верхньолужицька
administrātio «прислуговування, допомога; керування, адміністрація» латинська
администра́ција македонська
administracja польська
администрация російська
администра́ција сербохорватська
administrácia словацька
administrácija словенська
ме́нший українська
administrace чеська
administro «прислуговую; допомагаю; керую, завідую» ?
ad- «при-, до-» ?
ministro «служу, керую» ?
minister «слуга, помічник» ?
мьnии ?

прина́ймні

запозичення з польської мови;
п. przynajmniej «принаймні» складається з прийменника przy «при» та прислівника najmniej «найменш», утвореного за допомогою префікса naj- «най-» від mniej «менш», спорідненого з укр. ме́нший;
бр. [прына́ймней, прына́мні, прына́мней], ч. заст. přinejméně, слц. prinajmenej, prinajmenšom;
Фонетичні та словотвірні варіанти

прина́ймі
прина́ймній
принаме́ні
прина́мні
принамнѣй (1646)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прына́ймней білоруська
прына́мні білоруська
прына́мней білоруська
przynajmniej «принаймні» польська
przy «при» польська
najmniej «найменш» польська
mniej «менш» польська
prinajmenej словацька
prinajmenšom словацька
ме́нший українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.