ЛЮФТ — ЕТИМОЛОГІЯ

люфт «зазор між частинами машини, пристрою; [повітря О, МСБГ; протяг МСБГ; отвір для вентиляції О, МСБГ; тяга в печі МСБГ; кватирка МСБГ]» (спец.)

запозичення з німецької мови (у значеннях «повітря, зазор», можливо, безпосереднє, в інших значеннях не виключене польське посередництво);
нвн. Luft «повітря», свн. гол. luft «тс.» споріднене з днн. luft, гол. lucht, дангл. lyft, англ. [lift], гoт. luftus, дісл. lopt «тс.»;
дальші генетичні зв’язки печені;
р. люфт «зазор», [лю́фта] «канал в опалювальній печі», [люхт, лю́хта́] «тс.», бр. [люхт] «димохід, горище», [лю́фцік] «кватирка», [лю́ха́] «отвір для виходу диму з курної хати», [люхт] «димохід; отвір у лазні, яким виходить пара», [лю́хта] «віконце у фундаменті; в’юшка, димохід; простір між піччю і стіною; отвір для виходу диму з курної хати», [лю́кта] «тс.», п. luft «повітря, димохід; [протяг]», [lucht, lukt] «тс.», [luchto] «oтвip (у мурі)», ст. luft «подув повітря; отвір для провітрювання», loft, locht «тc.», ч. слц. полаб. luft «повітря», вл. lóft, схв. лy̏фт, слн. заст. luft «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

лю́фник «дачник»
люфта́ «зольник» (мн.)
лю́фта «димохід»
люфтівни́к «курортник»
лю́хта «в’юшка»
юхт «місце в грубній стіні, яке під час вимітання сажі розмуровується»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
lift англійська
люхт «димохід, горище» білоруська
лю́фцік «кватирка» білоруська
лю́ха́ «отвір для виходу диму з курної хати» білоруська
люхт «димохід; отвір у лазні, яким виходить пара» білоруська
лю́хта «віконце у фундаменті; в’юшка, димохід; простір між піччю і стіною; отвір для виходу диму з курної хати» білоруська
лю́кта «тс.» білоруська
lóft верхньолужицька
lucht голландська
lyft давньоанглійська
luft давньоверхньонімецька
lopt «тс.» давньоісландська
luft давньонижньонімецька
Luft «повітря» нововерхньонімецька
luft «повітря» полабська
luft «повітря, димохід; [протяг]» польська
lucht «тс.» польська
luchto «oтвip (у мурі)» польська
luft «подув повітря; отвір для провітрювання»«тc.» (ст.) польська
loft «подув повітря; отвір для провітрювання»«тc.» (ст.) польська
locht «подув повітря; отвір для провітрювання»«тc.» (ст.) польська
lukt польська
люфт «зазор» російська
лю́фта «канал в опалювальній печі» російська
люхт російська
лю́хта́ «тс.» російська
лy̏фт сербохорватська
luft «тс.» середньоверхньнімецька
luft «повітря» словацька
luft «тс.» (заст.) словенська
luft «повітря» чеська
luftus ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.