ЛЕГЕНДА — ЕТИМОЛОГІЯ

леге́нда

через німецьке або французьке посередництво (н. Legénde, фр. légende) запозичено з середньолатинської мови;
слат. legenda «те, що повинно бути прочитане» (спочатку йшлося про літургічні уривки для служби в церкві) пов’язане з лат. lego, -ere «читаю, вимовляю, декламую»;
р. бр. болг. м. леге́нда, п. ч. слц. вл. legenda, схв. лèгēнда, слн. legénda;
Фонетичні та словотвірні варіанти

легенда́рний
Етимологічні відповідники

Слово Мова
леге́нда білоруська
леге́нда болгарська
legenda верхньолужицька
lego латинська
-ere «читаю, вимовляю, декламую» латинська
леге́нда македонська
Legénde німецька
Legénde німецька
legenda польська
леге́нда російська
лèгēнда сербохорватська
legenda «те, що повинно бути прочитане» (спочатку йшлося про літургічні уривки для служби в церкві) середньолатинська
legenda словацька
legénda словенська
légende французька
légende французька
legenda чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України