ЛАЦНО — ЕТИМОЛОГІЯ

ла́цний «легкий; зручний Пі»

запозичення з польської мови;
п. łacny «легкий, зручний», як і ч. laciný «дешевий», ст. lacný «легкий», слц. lacný «дешевий», виникло з *latjьnъ› «тс.», пов’язаного з синонімічним łatwy (‹latvъ);
Фонетичні та словотвірні варіанти

лацно «легко» (XVI ст.)
ла́цно «легко»
нела́цно «незручно»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
łacny «легкий, зручний» польська
*latjьnъ «тс.» праслов’янська
łatwy праслов’янська
latvъ праслов’янська
lacný «дешевий» словацька
laciný «дешевий» чеська
lacný «легкий» (ст.) чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України