ЛАХМАНИНА — ЕТИМОЛОГІЯ

ла́хи «лахміття»

псл. [Іахъ] «ганчірка»;
очевидно, давніше *laks-, споріднене з гр. λακίς «клапоть, лахміття», λακίζω «рву на частини, роздираю», лат. lacer «розідраний, порваний», lacinia «клапоть, одяг», lacero «деру, шарпаю», лит. lãkatas «обірванець», лтс. lakats «сукно»;
іє. *lēk-/lǝk«роздирати»;
потребує дальших уточнень зіставлення з р. ло́ску́т «клапоть», снн. las «клиноподібний клапоть», нвн. Lasche «клапоть» (Bern. I 685 – 686; Matzenauer LF 9, 186; Walde – Hofm. І 743);
недостатньо обґрунтоване виведення від псл. lata «латка» (Brückner 305) або від свн. lachen «полотно, простирадло», нн. laken «тс.» (Шелудько 36; Преобр. І 472 – 473);
р. [ла́хмы] «шмаття, ганчір’я; патли», бр. ла́хі «старий поношений одяг», лахманы́ «лахміття, ганчір’я, обноски», п. łach «ганчірка», [łacha, łachman, łachmana, łachmaniec] «тс.», łachy «лахміття», [łachmany] «вбрання», [łachoty] «тс.», слц. [lachy] «одяг, лахміття» (з укр., п.). вл. lachman «здоровань; обірванець, ледащо»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

лах «тс.»
ла́ха «тс.; одежина»
ла́хавий «обірваний, брудний»
лаха́тка «ганчірка, онуча»
лаха́тник «міняйло, ганчірник»
лахатняк «тс.»
лаха́тя «лахміття»
лаха́ш «поганий порваний черевик»
лахі́тя «тс.»
лахма́й «людина в лахмітті»
ла́хма́н «лахміття; [обірванець]»
лахмани́на «драна одежина»
лахма́нка «лахміття, ганчірка»
лахма́нник «ганчірник»
лахма́ння «лахміття»
лахманува́тий «повільний (про вола); обірваний»
лахманя́р «тс.»
лахма́тий «кошлатий; [покритий лахміттям Ж]»
лаху́та «ганчірка»
лаху́тя «лахміття, ганчір’я» (зб.)
ла́ше «лахи» (зб.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ла́хі «старий поношений одяг» білоруська
лахманы́ «лахміття, ганчір’я, обноски» білоруська
lachman верхньолужицька
lachman верхньолужицька
lachman верхньолужицька
lachman верхньолужицька
lachman верхньолужицька
lachman верхньолужицька
λακίς «клапоть, лахміття» грецька
*lēk-/lǝk «роздирати» індоєвропейська
lacer «розідраний, порваний» латинська
lacinia «клапоть, одяг» латинська
lacero «деру, шарпаю» латинська
lakats «сукно» латиська
lãkatas «обірванець» литовська
laken «тс.» нижньонімецька
Lasche «клапоть» нововерхньонімецька
łach «ганчірка» польська
łacha «тс.»«лахміття» польська
łachman «тс.»«лахміття» польська
łachmana «тс.»«лахміття» польська
łachmaniec «тс.»«лахміття» польська
łachy «тс.»«лахміття» польська
łachmany «вбрання» польська
łachoty «тс.» польська
lахъ «ганчірка» праслов’янська
*laks- праслов’янська
λακίζω «рву на частини, роздираю» праслов’янська
lata «латка» праслов’янська
ло́ску́т «клапоть» російська
ла́хмы «шмаття, ганчір’я; патли» російська
lachen «полотно, простирадло» середньоверхньнімецька
las «клиноподібний клапоть» середньонижньонімецька
lachy «одяг, лахміття»«здоровань; обірванець, ледащо» (з укр., п.). вл. lachman словацькаДжерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.