ЛАНТУХ — ЕТИМОЛОГІЯ

ла́нту́х «великий мішок з грубої тканини; неповоротка людина; [велике рядно для зерна; полотно, в якому дають коням овес у дорозі Бі; ковдра з ряднини Бі; мішок з вовною; тюк]»

помилково виводилось (Шелудько 36) від нім. *Landtuch «сільське полотно»;
нвн. Léintuch «полотно» є складним словом, утвореним з іменників Lein «льон» (‹свн. двн. līn «тс.»), спорідненого з лат. līnum, др. льнъ «тс.», укр. льон, та Tuch ( ‹ свн. tuoch ‹ двн. tuoh(h)) «сукно, полотно; мішок», спорідненого з днн. дангл. дфриз. dōk, сгол. doec «тс.»;
через посередництво польської мови запозичене з німецької;
р. [ла́нтух] «рядно для покриття возів, для просушування зернового хліба; великий мішок з рядна», бр. [ланту́г] «мішок», п. łańtuch «грубе полотно»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

лантухува́тий
лантуши́на «поганий лантух»
ла́нтушка «неповоротка жінка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ланту́г «мішок» білоруська
dōk давньоанглійська
līn давньоверхньонімецька
tuoh(h) давньоверхньонімецька
līn давньоверхньонімецька
dōk давньонижньонімецька
льнъ «тс.» давньоруська
dōk давньофризька
līnum латинська
*Landtuch «сільське полотно» німецька
Léintuch «полотно» нововерхньонімецька
Lein «льон» (‹свн. двн. līn «тс.») нововерхньонімецька
Tuch «сукно, полотно; мішок» нововерхньонімецька
łańtuch «грубе полотно» польська
ла́нтух «рядно для покриття возів, для просушування зернового хліба; великий мішок з рядна» російська
līn середньоверхньнімецька
tuoch середньоверхньнімецька
līn середньоверхньнімецька
льон українська
doec «тс.» ?

ва́нту́х «тюк, мішок, лантух; живіт Ж, Я; грубе полотно (Шелудько)»

загальноприйнятої етимології не має;
очевидно, запозичено через польську мову з німецької;
розглядається як результат видозміни форми ла́нтух (п. łańtuch) «тс.» або як стягнена форма н. Wágentuch «полотно для воза», утвореного з основ іменників Wágen «віз», спорідненого з псл. vozъ, укр. віз, і Tuch «сукно, полотно; мішок», спорідненого з двн. tuoch, днн. дфриз. dōk, гол. doek «тс.»;
п. wantuch (wańtuch) «грубе полотно», ч. vantuch «великий мішок; пузо»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вантухъ «лантух» (1545)
вантюх «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
doek «тс.» голландська
tuoch давньоверхньонімецька
dōk давньонижньонімецька
dōk давньофризька
Wágentuch «полотно для воза» німецька
wantuch «грубе полотно» (wańtuch) польська
vozъ праслов’янська
віз українська
vantuch «великий мішок; пузо» чеська
ла́нтух «тс.» (п. łańtuch) ?
Wágen «віз» ?
Tuch «сукно, полотно; мішок» ?

ранту́х «біла, тонка хустка; вид бавовняної тканини; вид суконної спідниці; лантух, велике рядно; великий мішок»

на українському ґрунті зазнало семантичного впливу з боку слова ла́нтух;
очевидно, слід виходити з н. Regentuch «хустка для дощу», яке складається з іменників Regen «дощ», спорідненого з двн. днн. rёgan, гот. rign, дангл. regn (англ. rain) «тс.», лит. rõkti «мрячити», лат. rīgo «зрошую, поливаю», і Tuch «сукно, хустка»;
виведення від нвн. Randtuch «край сукна» (Sł. wyr. obcych 561; Żebrowski Por. jęz. 1938/4–5, 64; SW V 476) менш переконливе із семантичного боку;
запозичене, можливо, через польське посередництво, з німецької мови;
п. rańtuch «рантух, велика хустка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

рантухо́вий «з тонкої бавовняної тканини»
рантухъ (1568)
ранту́шечки «пелюшки»
рантуши́на «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
rain англійська
rign готська
regn «тс.» (англ. rain) давньоанглійська
rёgan давньоверхньонімецька
rёgan давньонижньонімецька
rīgo «зрошую, поливаю» латинська
rõkti «мрячити» литовська
Regentuch «хустка для дощу» німецька
Regen «дощ» німецька
Tuch «сукно, хустка» німецька
Randtuch «край сукна» нововерхньонімецька
rańtuch «рантух, велика хустка» польська
ла́нтух українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України