КІТВА — ЕТИМОЛОГІЯ

кі́тва́ «якір»

псл. *koty (род. в. *koťъve), пов’язане з kotъ «кіт» на підставі подібності хапання предмета кігтями (пор. укр. кі́шка «маленький якорець, яким витягають відра з дна колодязя»);
менш переконлива думка (Bern. I 590; Бернштейн Очерк 1974, 238) про запозичення слова з германських мов;
р. [котва], п. kotew, kotwica, ч. kotev, kotva, слц. kotva, kotvica, вл. kotwica, нл. kotwa, kotwica, болг. м. ко́тва, схв. кȍтва, слн. [kȏtva];
Фонетичні та словотвірні варіанти

кі́тви́ця
ко́тва́
ко́твйця «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ко́тва болгарська
kotwica верхньолужицька
ко́тва македонська
kotwa нижньолужицька
kotwica нижньолужицька
kotew польська
kotwica польська
*koty (род. в. *koťъve) праслов’янська
kotъ «кіт» праслов’янська
ко́тва російська
кȍтва сербохорватська
kotva словацька
kotvica словацька
kȏtva словенська
kotev чеська
kotva чеська

котевка «водяний горіх плаваючий, Trapa natans L.» (бот.)

запозичення з польської мови;
п. kotewka, як і ч. kotvica, слц. kotvica «тс.», є похідним від kotwa «якір» (ч. слц. kotva «тс.»), якому відповідає укр. [кі́тва́] «тс.»;
назва зумовлена тим, що плід цієї водяної рослини править для неї за якір (Вісюліна–Клоков 226–228), або подібністю її рогатих плодів до якоря (Sławski III 16; Machek ESJČ 151);
р. [котелки́] «тс.» (з укр. ?);
Фонетичні та словотвірні варіанти

котелки́ «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
kotewka польська
kotwa «якір» (ч. слц. kotva «тс.») польська
kotvica «тс.» словацька
kotva словацька
кі́тва́ «тс.» українська
kotvica чеська
kotva чеська
котелки́ «тс.»укр. ?) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України