КУКЛА — ЕТИМОЛОГІЯ

ку́кла «загорнений у ганчірку жований хліб та ін., що використовували замість соски; [згорнуте повісмо конопель; лялька; лялечка (комахи) Ж]»

неприйнятне припущення (Соболевский РФВ 70, 91) про слов’янське походження слова і його зближення з р. [ку́ка] «кулак»;
можливо, походить від слат. cuculla «головний убір; відлога; каптур», що продовжує лат. cucullus «чепець, капюшон», запозичене, очевидно, з галльської мови;
сгр. κουκλα «лялька» (› нгр. κούκλα «тс.») етимологічно неясне;
запозичення з середньогрецької мови;
р. ку́кла «лялька; маріонетка; [форма, болванка; колосся, закручене чаклуном]», бр. [ку́кла] «міра льону», п. kukła «лялька (лялькового театру); повісмо льону; [кільканадцять зв’язаних колосків збіжжя у певному обряді]; (ст.) чернечий каптур; жіночий головний убір», ч. kukla «маска; лялечка», слц. kukla «лялечка; каптур, відлога; шолом; отвір у даху», вл. kuklenka «лялечка», болг. м. ку́кла «лялька, маріонетка», схв. кỳкла «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ку́колка «згорток шнурка (для обшивки кожушка); кожна з додаткових (від З до 9) ремізок у ткацькому знарядді при тканні плахти»
куколя́ «лялька»
куку́лька «дерев’яна лялька»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ку́кла «міра льону» білоруська
ку́кла «лялька, маріонетка» болгарська
kuklenka «лялечка» верхньолужицька
cucullus «чепець, капюшон» латинська
ку́кла «лялька, маріонетка» македонська
kukła «лялька (лялькового театру); повісмо льону; [кільканадцять зв’язаних колосків збіжжя у певному обряді]; (ст.) чернечий каптур; жіночий головний убір» польська
ку́ка «кулак» російська
ку́кла «лялька; маріонетка; [форма, болванка; колосся, закручене чаклуном]» російська
кỳкла «тс.» сербохорватська
κουκλα «лялька» (› нгр. κούκλα «тс.») середньогрецька
cuculla «головний убір; відлога; каптур» середньолатинська
kukla «лялечка; каптур, відлога; шолом; отвір у даху» словацька
kukla «маска; лялечка» чеська

ку́ка «лялька» (дит.)

очевидно, результат скорочення слова [ку́кла] «лялька»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ку́кла «лялька» ?

куке́лка «калач, білий хліб, крендель»

менш переконливим є припущення (Brückner 280) про зв’язок з п. kukła «каптур»;
не виключена можливість зв’язку за зовнішньою подібністю з [ку́кла] «лялька», особливо, якщо врахувати південнослов’янські форми (Karłowicz SWO 323);
вважається рефлексом псл. *kuka, *kъkа, *kyka, споріднених з лит. kukulỹs, kùkulis, kuklỹs «буханець хліба», лтс. kukulis «тс.», що зводяться до іє. *keuk- «кривити, згинати»;
п. kukiełka «хала (вид булки); лялечка», як і ч. [kukla] «вид булки», болг. [ку́кла] «обрядовий хліб, коровай», м. [кукла] «довгастий хліб», можливо, також р. [ку́каник] «вид пирога з кислого тіста», певної етимології не має;
запозичення з польської мови;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ку́кла «обрядовий хліб, коровай» болгарська
*keuk- «кривити, згинати» індоєвропейська
kukulis «тс.» латиська
kukulỹs литовська
кукла «довгастий хліб» македонська
kukła «каптур» польська
kukiełka «хала (вид булки); лялечка» польська
*kuka праслов’янська
ку́каник «вид пирога з кислого тіста» російська
kukla «вид булки» чеська
ку́кла «лялька» ?
*kъkа ?
*kyka ?
kùkulis ?
kuklỹs «буханець хліба» ?

ля́лечка «одна із стадій розвитку комахи, личинка в коконі» (ент.)

похідне від ля́лька «іграшка»;
утворене, очевидно, як калька р. ку́колка «личинка в коконі», пов’язаного з ку́кла «лялька» і утвореного, в свою чергу, як калька лат. pūpa «личинка в коконі, лялька»;
пор. аналогічні кальки схв. лy̏ткица (лy̏тка) «личинка в коконі» (від лy̏тка «лялька»), лит. lėlýtė «личинка в коконі» (від lėlė˜ «лялька»), нім. Puppe «личинка в коконі; лялька»;
латинська назва лялечки зумовлена подібністю нерухомої продовгуватої личинки в коконі до іграшкиляльки;
п. [lalka] «личинка овода»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

лялькува́тися «перетворитися в лялечку»
ля́ля «личинка бджоли»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pūpa «личинка в коконі, лялька» латинська
lėlýtė «личинка в коконі» (від lėl$ė «лялька») литовська
lėlė˜ литовська
Puppe «личинка в коконі; лялька» німецька
lalka «личинка овода» польська
ку́колка «личинка в коконі» російська
ку́кла «лялька» російська
лy̏ткица «личинка в коконі» (лy̏тка)(від лy̏тка «лялька») сербохорватська
лy̏тка «личинка в коконі» (лy̏тка)(від лy̏тка «лялька») сербохорватська
лy̏тка сербохорватська
ля́лька «іграшка» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України