КРОК — ЕТИМОЛОГІЯ

крок «рух ногою, ступінь»

очевидно, запозичення з польської мови;
п. krok «крок; захід; хода; промежина», як і вл. krok «крок», може бути зведене до одного з двох праслов’янських варіантів того самого кореня: псл. krokъ (пор. ч. слц. krok «крок, хода», болг. [скрок], схв. крȏк «тс.») або псл. *korkъ (пор. р. укр. бр. о́корок «шинка», болг. крак «нога», слн. krák «стегно; біг»);
споріднені з лит. kárka «частина свинячої ноги, окорок»;
недостатньо обґрунтоване пов’язання з алб. krahε «плече» (Meyer 203–204), а також припущення (Machek ESJČ 294) про зв’язок з дінд. krámati «крокує»;
бр. крок;
Фонетичні та словотвірні варіанти

крокни́стий «той, хто робить великі кроки»
кроча́й «тс.»
крочнути «робити крок»
обкрочити «обійти»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
krahε «плече» албанська
о́корок білоруська
крок білоруська
скрок болгарська
крак болгарська
krok «крок» верхньолужицька
krámati «крокує» давньоіндійська
kárka «частина свинячої ноги, окорок» литовська
krok «крок; захід; хода; промежина» польська
krokъ (пор. ч. слц. krok «крок, хода», болг. [скрок], схв. крȏк «тс.») праслов’янська
*korkъ (пор. р. укр. бр. о́корок «шинка», болг. крак «нога», слн. krák «стегно; біг») праслов’янська
о́корок російська
крȏк сербохорватська
krok словацька
krák словенська
krok чеська

кро́ква

псл. *kroky, krokъve «розсоха»;
можливо, споріднене з лит. krãkė «ковінька», лтс. kraķis «дерев’яний ослін; гребінь на даху; загини на фронтоні», гр. κρο;
σσαί «зубці фортечних стін»;
очевидно, пов’язане спільністю кореня з псл. *krokъ, укр. крок як назва пристрою, подібного до розставлених ніг;
пов’язується також (Топоров IV 151–152; Endzelīns IV 2, 243) з прус. kraclan «груди»;
припущення про походження від дісл. kraki «жердина з гаком» (Mikkola IF 23, 121; RSl 2, 137) викликає сумнів – Фасмер II 379;
;
Фонетичні та словотвірні варіанти

крокви́на «один із брусів крокви»
кро́ківка
кро́ков «кроква; знаряддя для вимірювання землі»
кроп'яни́й
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кро́ква білоруська
κρóσσαί грецька
kraki «жердина з гаком» давньоісландська
kraķis «дерев’яний ослін; гребінь на даху; загини на фронтоні» латиська
krãkė «ковінька» литовська
krokiew польська
krokwa польська
*kroky праслов’янська
krokъve «розсоха» праслов’янська
*krokъ праслов’янська
kraclan «груди» прусська
кро́ква російська
krokva словацька
krȏkva словенська
крок українська
krokev чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України