КРАПЛИНА — ЕТИМОЛОГІЯ

кра́пати

псл. krapati, ітератив до kropiti «кропити», замість очікуваного *krapjati (пор. р.-цсл. краплгати «кропити»), очевидно, зумовлена впливом з боку форми псл. kapati «капати»;
р. кра́пать, бр. кра́паць, п. [krapać], ч. krápati, слц. krápat’, нл. chrapaś, схв. ст. krapati, слн. škrȃpati;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вкра́плення
вкра́плювати
крап «дрібні цятки; шахрайські позначки на гральних картах»
крапели́на
кра́пельниця
краперча́стий «рябий»
крапи́на «краплина»
крапи́нка
крапи́ти «крапати»
кра́пка
крапкани́стий «позначений крапом» (про гральні карти)
крапли́на
крапли́стий
крапльо́вий
кра́пля
крапля́стий
крапни́стий «краплистий»
краповий «крапчастий»
крапоті́ти
крапчастий
крапчастий
накрапа́йчик (епітет дощу)
накрапа́ти
накрапа́тися
накрапи́ти «покрити крапинками»
накра́плювати
накрапля́ти
накра́пувати «накрапати»
скрап «піддашок»
скра́плений
скра́плити «перетворити у рідкий стан»
скра́плювати
скрапну́ти «упасти краплями»
скра́пувати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кра́паць білоруська
chrapaś нижньолужицька
krapać польська
krapati праслов’янська
kropiti «кропити» праслов’янська
*krapjati (пор. р.-цсл. крапл$гати «кропити») праслов’янська
kapati «капати» праслов’янська
кра́пать російська
краплгати русько-церковнослов’янська
krapati (ст.) сербохорватська
krápat' словацька
škrȃpati словенська
krápati чеськаДжерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.