КОЗУБ — ЕТИМОЛОГІЯ

ко́зуб «короб, кошик з лика»

неприйнятні також гіпотеза про іллірійське походження слов’янських форм (Meyer EW 408) і пов’язання з іменником ко́жа «кора дерева, луб» (Горяев 173);
малоймовірні зближення з р. ку́зов «кошик з лика або березової кори» (Brückner KZ 45, 27; 48, 205; Machek ESJČ 287; Mikl. EW 136), а також з лат. іnсохаrе «присідати навпо- \ чіпки», псл. *čeznǫti «зникати» (Ильинский ИОРЯС 23/2, 238);
розвиток значення «торбинка з козячої шкіри» – «кошик з кори» не зовсім ясний;
пор. близькі за значенням утворення від того самого кореня: р. [кози́ца] «шкіряний мішечок, сумка, торбинка; мішечок для грошей», [ко́зевка] «шкіряний бурдюк», [кози́на] «мішечок для грошей, гаманець», слн. kozòl «кошик з кори»;
псл. kozubъ «мішечок, торбинка, сумка, кошик з кори», похідне від koza «коза»;
п. kozub «кошик з кори; (ст.) пташине гніздо; вид кошика; жебрацька торба», ч. [kozúbek] «кошик з березової кори», слц. kozub «топка, камін»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

козуба́тий «пузатий»
ко́зубень
козубе́нька
козубе́ць
козу́бка
козубня́
ко́зубом «від морозу зробитися твердим, як кора» (у виразі к. стати] (про мокрий одяг)
ку
кузе́нька «невеликий луб’яний кошик з двома ручками, переважно для ягід»
ку́зуб
кузубе́нька «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
іnсохаrе «присідати навпо- \ чіпки» латинська
kozub «кошик з кори; (ст.) пташине гніздо; вид кошика; жебрацька торба» польська
*čeznǫti «зникати» праслов’янська
kozubъ «мішечок, торбинка, сумка, кошик з кори» праслов’янська
ку́зов «кошик з лика або березової кори» російська
кози́ца «шкіряний мішечок, сумка, торбинка; мішечок для грошей» російська
kozub «топка, камін» словацька
kozòl «кошик з кори» словенська
kozúbek «кошик з березової кори» чеська
ко́жа «кора дерева, луб» ?
близькі ?
ко́зевка «шкіряний бурдюк» ?
кози́на «мішечок для грошей, гаманець» ?
koza «коза» ?

кузе́нька «невеликий луб’яний кошик з двома ручками»

очевидно, результат скорочення слова [кузубе́нька] ([козубе́нька]), похідного від ко́зуб (див.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

ку́зька «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кузубе́нька ([козубе́нька]) ?
ко́зуб ?

ку́шка «дерев’яний кухоль, у якому косарі тримають гострильний брусок; бляшанка для бруска (у косарів) Me; [ніс (на бурсацькому жаргоні)]»

пов’язання з псл. (півн.) [kozubъ], укр. козуб (Sławski III 435) вимагає додаткової аргументації;
можливо, споріднене з лит. káušas «ківш, черпак; сак», лтс. kaûss «чаша; келих; ківш, черпак», дінд. kóśa «бочка, діжка»;
остаточно не з’ясоване;
р. [ку́шка] «посуд з водою і мантачкою для гостріння коси», п. [kuška] «піховки для мантички», kuska «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

кушка́тий «носатий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
kóśa «бочка, діжка» давньоіндійська
kaûss «чаша; келих; ківш, черпак» латиська
káušas «ківш, черпак; сак» литовська
kuška «піховки для мантички»«тс.» польська
kuska «піховки для мантички»«тс.» польська
ку́шка «посуд з водою і мантачкою для гостріння коси» російська
козуб українська

накозу́битися «настовбурчитися»

очевидно, пов’язане з ко́зуб «лубкова коробка», ко́зубом стати (про мокрий одяг) «замерзнути, стати твердим як кора», [козуба́тий] «пузатий» Ж;
Фонетичні та словотвірні варіанти

накозо́битись «злісно виставитися»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ко́зуб «лубкова коробка» українська
ко́зубом стати «замерзнути, стати твердим як кора» (про мокрий одяг) українська
козуба́тий «пузатий» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.