КЛІТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

кліть «підіймальний пристрій; [клітка; комара Ж]»

псл. Klě tb «хата, комора, хижка»;
зіставляється з лит. kletis «комора», лтс. klẽts «тс.» або з гал. cдēta «загін», гот. hleiþra «намет» (ЭССЯ 10, 25–27);
вважається також запозиченням з пракельтської мови (пкельт. klēt-) (Мартынов Язык 38–42);
р. клеть «кліть», бр. клець, п. klec «тс.», klatka «клітка», ч. kletka, слц. klietka, вл. нл. klětka, болг. [клет] «тс.», м. клет «льох», схв. клȇт, klìjet «будка, курінь, комора, хижка», слн. klét «льох», стсл. клѣть «хат(к)а»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

клеть «комора; клітка»
кліти́на
клі́тка
кліткови́на
клітча́стий
клітча́тка «клітковина»
покліть «підземна частина колодязного зрубу; рама борони»
при́кліт «прибудова; ґанок» (при́кліть)] Нед
Етимологічні відповідники

Слово Мова
клець білоруська
клет «тс.» болгарська
klětka верхньолужицька
cēta «загін» галльська
hleiþra «намет» готська
klẽts «тс.» латиська
klė́tis «комора» литовська
клет «льох» македонська
klětka нижньолужицька
kleć «тс.»«клітка» польська
klatka «тс.»«клітка» польська
klēt- пракельтська
klětь «хата, комора, хижка» праслов’янська
клеть «кліть» російська
клȇт «будка, курінь, комора, хижка» сербохорватська
klietka словацька
klét «льох» словенська
клѣть «хат(к)а» старослов’янська
kletka чеська

скліта́ти «з’єднати, виконати; придбати, заощадити»

очевидно, запозичення з польської мови;
п. klecić «абияк збивати; халтурити» пов’язане з kleć «халабуда, хижа; халтура», яке відповідає укр. кліть «підіймальний пристрій; [клітка, комора]»;
менш обґрунтоване зіставлення [клінти́ти] з [клісни́ти] (ЕСУМ II 462);
Фонетичні та словотвірні варіанти

клінти́ти «майструвати, партачити»
склінти́ти «тс. Нед; зробити як-небудь О»
склі́тити «неякісно або наспіх зробити»
склі́тушити «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
klecić «абияк збивати; халтурити» польська
kleć «халабуда, хижа; халтура» польська
кліть «підіймальний пристрій; [клітка, комора]» українська
клінти́ти українська
клісни́ти українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України