КАЗИБРІД — ЕТИМОЛОГІЯ

кази́брід «лютий (місяць)»

складне утворення з основи дієслова [кази́ти] «псувати» та іменника брід;
назва зумовлена мінливістю погоди у відповідний місяць;
пор. іншу його назву [казидоро́га];
Фонетичні та словотвірні варіанти

казьо́ «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кази́ти «псувати» ?
брід ?
казидоро́га ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.