КАГАНЕЦЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

ка́гане́ць «примітивна лампочка; [бачок лампи; намордник; ізолятор телеграфного стовпа Ж; поличка у вогнепальній зброї; заглиблення чи гніздо, до якого вставляються стовпи, палі]»

псл. *kaganъ з можливим значенням «залізний чи дротяний кошик для світла або для одягання тваринам на морду»;
щодо дальшої етимології єдиної думки немає;
найбільш поширене виведення з гр. τάγηvov (τήγανον) «сковорода, казанок» (звідки й укр. тага́н) і пояснення видозмін у слові пізнішими процесами асиміляції t...g› k...g, g...g (Matzenauer 39; Sławski II 21–22);
Фасмер заперечує грецьке джерело з огляду на відсутність у середньогрецькій мові звукової форми з τᾱ;
непереконливе припущення (Brückner 212–213; Machek ESJČ 235) про словʼянське походження слова;
р. [кага́но́к] «казанок», [ка́гане́ц] «жировий світильник», бр. кагане́ц, п. kaganek «тс.», kaganiec «намордник; примітивна лампочка», ст. kagan «тс.», ч. kahan «каганець», kahanec, kahánek, слц. kahanok, kahan, kahanec «тс.», нл. ст. kagan «намордник», болг. [гагани́ца] «розведення вогнища на перехресті доріг увечері в неділю першого дня посту»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

кагано́к «пристрій для освітлення у вигляді дротяної сітки, в яку накладаються тріски»
ка́гнец «колінна чашечка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кагане́ц білоруська
гагани́ца «розведення вогнища на перехресті доріг увечері в неділю першого дня посту» болгарська
τάγηvov «сковорода, казанок» (τήγανον)(звідки й укр. тага́н) грецька
τήγανον грецька
kagan «намордник» нижньолужицька
kagan «намордник» (ст.) нижньолужицька
kaganek «тс.»«намордник; примітивна лампочка» польська
kaganiec «тс.»«намордник; примітивна лампочка» польська
kagan «тс.» (ст.) польська
*kaganъ «залізний чи дротяний кошик для світла або для одягання тваринам на морду» праслов’янська
кага́но́к «казанок» російська
ка́гане́ц «жировий світильник» російська
kahanok «тс.» словацька
kahan «тс.» словацька
kahanec «тс.» словацька
kahan «каганець» чеська
kahanec «каганець» чеська
kahánek «каганець» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України