ЗЯБРА — ЕТИМОЛОГІЯ

зя́бра

загальноприйнятої етимології не має;
найімовірніше, похідне від основи *zęb/*zǫb-, що, мабуть, є фонетичним різновидом основи *žęb-/žǫb-, наявної в словах р. [жа́ба] «рот», укр. [жа́бра] «зябра», р. жа́бра «тс.»;
р. [зе́бри] «зябра; нижні щелепи», [зе́бры, зёбры, зя́бры] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зя́бровий
зя́вра «зябра»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*zęb праслов’янська
žǫb- праслов’янська
жа́ба «рот» російська
жа́бра «тс.» російська
зе́бри «зябра; нижні щелепи» російська
зе́бры російська
зёбры російська
зя́бры «тс.» російська
жа́бра «зябра» українська

зя́бра «зубці на багрі»

праслов’янське;
реконструювати вихідну форму важко;
споріднене з лит. žebérklas «ості, багор», лтс. žebērklis «ості», можливо, також з дінд. jámbhatē «хапає»;
іє. *gʼabh-, *gʼembh-;
р. [жабpи́] «зазубрина, насічка на острозі, на гачкові вудочки»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
jámbhatē «хапає» давньоіндійська
*gʼabh- індоєвропейська
*gʼembh- індоєвропейська
žebērklis «ості» латиська
žebérklas «ості, багор» литовська
жабpи́ «зазубрина, насічка на острозі, на гачкові вудочки» російська

жабрі́й «Galeopsis L.» (бот.)

не зовсім ясне;
пов’язується з зябля «зоране (на зиму) поле», зуб, стсл. зѧбѫ «проростаю» (первісно «роздираю»), лит. žembti «краяти», žémbėti «проростати», дінд. jambháyati «дробить»;
пояснюється також (Плевачева Этимология 1966, 90– 96) як похідне від жа́ба (žaba) з огляду на подібність віночка жабрію та інших губоцвітих до жаб’ячої морди і на зумовлене цим застосування відповідних рослин для лікування різних хвороб, які мали назву жа́ба (žaba) чи похідні від неї;
р. [жабре́й] «жабрій та ін.», жабри́ца «жабриця», [зя́брий] «жабрій», бр. [жабрык], зя́бер, ч. [žabr], слц. [ziabor, zäbor] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

жа́бри́к «жабрій звичайний, Galeopsis tetrahit L.»
жа́бриця «Seseli L.»
жабрі́й «тс.; осот, Cirsium arvense, Cirsium incanum»
жебрі́й
жербі́й «осот»
жирбі́й «тс.»
зєбрій «зеленчук жовтий, жовта глуха кропива, Galeobdolon luteum Guds.»
зюбрій «жабрій»
зябрі́й «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
жабрык білоруська
зя́бер білоруська
jambháyati «дробить» давньоіндійська
žem̃bti «краяти» литовська
žémbėti «проростати» литовська
žaba праслов’янська
жабре́й «жабрій та ін.» російська
жабри́ца «жабриця» російська
зя́брий «жабрій» російська
ziabor «тс.» словацька
zäbor «тс.» словацька
зѧбѫ «проростаю» (первісно «роздираю») старослов’янська
зябля «зоране (на зиму) поле» українська
зуб українська
жа́ба (žaba) українська
žabr чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.