ЗАЙВИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

за́йви́й «який не використовується в даний момент, вільний; надмірний»

[запасний Бі]»;
неясне;
р. [за́евый, за́ивый] «зайвий, запасний; не потрібний, вільний, незайнятий» (з укр.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

вза́йві «зайво, непотрібно, даремно»
за́йвик «зайвий, запасний бик»
зайвина́
за́йво
узайві (у сполуці [у. бути] «бути зайвим»)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
за́евый російська
за́ивый «зайвий, запасний; не потрібний, вільний, незайнятий»укр.) російська

за́йви (у виразі [у з. взяти] «позичити»)

результат видозміни форми займи під впливом прикметника за́йвий;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
займи ?
за́йвий ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.