ЗАВШЕ — ЕТИМОЛОГІЯ

за́вше «завжди, повсякчас»

запозичення з польської мови;
п. zawsze «тс.» є результатом злиття прийменника za та прислівника [wszegdy] «тс.», що походить від псл. *vьsьgdy;
Фонетичні та словотвірні варіанти

за́вший «повсякчасний»
наза́вше «назавжди»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
zawsze «тс.» польська
wszegdy «тс.» польська
za польська
*vьsьgdy праслов’янська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.