ЖАНР — ЕТИМОЛОГІЯ

жанр

запозичення з французької мови;
фр. genre «рід, вид, жанр, стиль» походить від лат. genus (род. в. generis) «рід, плем’я»;
p. бр. болг. м. жанр, п. żanrowy «жанровий», ч. слн. žánr, слц. žáner, схв. жа́нр;
Фонетичні та словотвірні варіанти

жанри́ст
Етимологічні відповідники

Слово Мова
жанр білоруська
жанр болгарська
genus «рід, плем’я» (род. в. generis) латинська
жанр македонська
żanrowy «жанровий» польська
жа́нр сербохорватська
žáner словацька
žánr словенська
genre «рід, вид, жанр, стиль» французька
žánr чеська
жанр ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.