ДІЙШЛІСТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

ді́йшлий «зрілий; досвідчений»

колишній дієприкметник від дієслова дійти́ в значенні «досягти якогось рівня, межі; дозріти»;
пор. також р. у́шлый;
р. до́шлый «зрілий, досвідчений», [дошля́к] «досвідчена людина; пройда», [дошле́ц, дошля́чка] «тс.», [дошлёнок] «шалапут»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ді́йшлість «зрілість, досвідченість; [здійснення; сучасність Ж]»
дойшлый «який дійшов» (XVII ст.)
неді́йшлий «незрілий, молодий»
неді́шлий «слабий, хворобливий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
у́шлый російська
до́шлый «зрілий, досвідчений» російська
дошля́к «досвідчена людина; пройда» українська
дошле́ц українська
дошля́чка «тс.» українська
дошлёнок «шалапут» українська
дійти́ «досягти якогось рівня, межі; дозріти» ?
також ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.