ДРЯП — ЕТИМОЛОГІЯ

дря́пати

результат видозміни звукової форми дра́пати і т. д. з експресивним чи, можливо, гіперистичним пом’якшенням р;
р. [дря́пать], слц. driapať;
Фонетичні та словотвірні варіанти

дряп (виг.)
дря́па «щітка для розчісування вовни»
дряпа́к «знаряддя для підпушування землі; [кіготь, подряпина; старий віник]»
дряпакува́ти «обробляти землю дряпаком»
дряпани́на
дря́патися
дряпа́ч «тс.»
дря́пець «той, хто легко видирається на висоту»
дря́пина
дряпі́жка «здирство; драпіжник»
дряпі́жний
дряпі́жник «грабіжник, лихвар»
дряпі́жство
дряпі́ка
дряпі́чка «тс.»
дряпли́вий
дряпня́ «обдирання, шкребіння»
дряпо́та «обдирання»
дряпоті́ти
дряпу́га
дряпу́чий
дря́п'я «дрантя»
подря́пина
Етимологічні відповідники

Слово Мова
дря́пать російська
driapať словацька
дра́пати ?
з ?
з ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.