ДРАГЛИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

драгва́ «трясовина, болото; [холодець ЛексПол]»

похідні утворення від псл. dręgati «дрижати, трястися»;
назви пов’язані з тим, що болотистий ґрунт і холодець можуть дрижати;
нор. трясовина́трясти́;
в українських формах простежується діалектне ствердіння p (дра-) або поліська рефлексація ę як е (дре-);
зведення до псл. drъg- «дрижати» (ЭССЯ 5, 139) викликає сумнів;
зіставлення з лит. dregnas «вологий», dregti «сиріти», лтс. dręgns «вологий», норв. dragen «тс.» (Фасмер І 536–537) позбавлене підстав;
р. дря́гва́ «трясовина», [дря́га́ть] «смикати, дриґати», [дря́га́ться] «смикатися», бр. [дрегва́] «трясовина», п. [drahle] «драглі», [dragle] «тс.» (з укр.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

драґане́ць «холодець»
драгви́нятий «грузький»
дра́глий «застиглий; грузький»
драглина́ «трясовина»
драглина́стий «грузький»
драгли́стий «тс.»
драглі́ «холодець, застигла маса»
драглі́ти «коливатися, трястися; густішати»
драглюва́тий
драгно́ «трясовина»
драговина́
драговина́ «тс.»
дрегва́ «тс.»
дреглі́ «драглі»
дрогва́ «тс.»
дрягва́ «драговина»
дряготі́ти «тремтіти»
дрягті́ти «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
дрегва́ «трясовина» білоруська
dręgns «вологий» латиська
dregnas «вологий» литовська
dragen «тс.» норвезька
drahle «драглі» польська
dręgati «дрижати, трястися» праслов’янська
drъg- «дрижати» праслов’янська
дря́гва́ «трясовина» російська
дря́га́ть «смикати, дриґати» українська
дря́га́ться «смикатися» українська
dragle «тс.»укр.) українська
трясовина́ ?
трясти́ ?
dregti «сиріти» ?

дря́глий «старий, підгнилий, зношений»

пов’язане з дря́хлий (‹псл. *dręg-s-) «тс.» як результат його видозміни під впливом [дра́глий], драгли́стий або як давній словотворчий варіант основи без поширювача -s-;
Фонетичні та словотвірні варіанти

дра́глий «слабий, безсилий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
дря́хлий «тс.» (‹псл. *dręg-s-) ?
дра́глий ?
драгли́стий ?
або ?

драглі́ «гриб Tremella mesentherica» (бот.)

результат перенесення назви драглі «холодець, застигла маса», очевидно, за спільною ознакою тремтливості, коливання (пор. р. дрожа́лка «Tremella», лат. tremella від tremulus «тремтливий»);
Фонетичні та словотвірні варіанти

дри́глі «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
драглі «холодець, застигла маса» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України