ДИННЕ — ЕТИМОЛОГІЯ

ди́ня «Melo Adans (рослина і плід); [кормовий гарбуз, Cucurbita L. МСБГ]» (бот.)

псл. dynja;
остаточно не з’ясоване;
вважається запозиченням з грецької мови: гр. κυδώνια μαλα «яблуко з Кідонії, айва» (*kъdūnja › *gdūnja › *dūnja ›dynja);
щодо значення вказується на схожість розрізаних айви та дині (Knutsson ZfSlPh 4, 383 – 385; Sławski I 186187);
зіставляється також з псл. dy-mati, dǫti і реконструюється значення dynja «надутий овоч» (Mikl. EW 118; Bern. І 250; Преобр. І 206; Горяев 100; Holub–Kop. 112; БЕР І 393; Младенов 128);
вважається праєвропейським (Маchek ESJČ 137; Holub–Lyer 145);
менш переконливі спроби пов’язання з слат. tunna «бочка», нвн. Tonne «тс.» (Brückner 106) та з маньчжурським dygga(n) «кавун» (Sköld LG 45);
р. бр. ды́ня, др. дыня, п. dynia «гарбуз», ч. dýně «тс.», слц. dyňa «диня; кавун; [гарбуз]», вл. dynja «диня», болг. ди́ня «кавун», м. диња «диня», схв. дȕња, слн. dínja «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ди́нище «місце, засіяне динями»
ди́нний
ди́нник «грядка з динями; [гарбуз ВеНЗнІ»
динни́че «диняче бадилля»
диньки́ «насіння з динь» (мн.)
ди́ньовий
диня́ка «велика диня»
диня́тко «маленька диня»
ди́ня́чий
диня́чка «плід дині»
динячо́к
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ды́ня білоруська
ди́ня «кавун» болгарська
dynja «диня» верхньолужицька
κυδώνια μαλα «яблуко з Кідонії, айва» (*kъdūnja › *gdūnja › *dūnja ›dynja) грецька
дыня давньоруська
диња «диня» македонська
Tonne «тс.» нововерхньонімецька
dynia «гарбуз» польська
dynja праслов’янська
dy-mati праслов’янська
ды́ня російська
дȕња сербохорватська
tunna «бочка» середньолатинська
dyňa «диня; кавун; [гарбуз]» словацька
dínja «тс.» словенська
dýně «тс.» чеська
dynja «надутий овоч» ?
dygga(n) «кавун» ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.