ДЖЕНДЖУРИСТИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

дженджеру́ха «франтиха, чепуруха»

походить від уг. gyöngysor «низка перлового намиста», яке складається з основ іменників gyöngy «перлина», запозиченого з тюркських мов (напр., тур. inci, крим.тат. инджи, уйг. jindžü «тс.»), у яких виводиться від кит. čen-ču «щирі перли», звідки також укр. р. же́мчуг, та sor «ряд, низка», можливо, спорідненого з комі sjort- «робити зарубки, пази», удм. (göri-)sjur «борозна»;
на оформленні українських іменників, прикметників, дієслів відбився, можливо, вплив відповідно чепуру́ха, чепури́стий, чепури́ти(ся);
на оформленні українських іменників, прикметників, дієслів відбився, можливо, вплив відповідно чепуру́ха, чепури́стий, чепури́ти(ся);
п. dżendżurzysty «надутий», ст. dziedierzysty «тс.» (з укр.), схв. ŋȗнђep] «якась прикраса (перли?); чепурун (?)», [ђèнђир] «багатий», [ђùинђýва] «скляна намистина, штучні перли», ђùнђyxa «тс.», [ђȗнђерити] «чепурити» (?), кинђýрити се «виряджатися»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

джеджу́литися
джеджури́стий
дженджелу́ха «тс.»
дженджури́стий «кокетливий, чепуристий»
джиджули́ти «тс.; пишатися Ж»
джиджули́тися
джиджулу́ха
джиджури́тися «тс.»
джиджуру́ха
джинджигиля́стий «кокетливий, вертлявий, франтуватий»
джинджиру́ха «пихата, чванькувата жінка»
джинджули́ти «чепурити»
джинджулу́ха
джинджури́стий
джинджури́тися «кокетувати, чепуритися; хизуватися, чванитися ЛексПол»
джинджуру́ха «франтиха, чепуруха»
джонджури́тися «тс.»
джуджули́тися «молодитися»
джунджури́стий «тс.»
джуньджури́стий «гордий, пихатий, чванливий»
джуньджури́тися «пишатися, чванитися»
дзудзури́ха «тс.»
наджинджу́рений «набундючений, настовбурчений»
надзюндзю́ри́тися «набундючитися»
приджиджу́ли́ти «причепурити»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
čen-ču «щирі перли» китайська
dżendżurzysty «надутий» польська
же́мчуг російська
ŋȗнђep «якась прикраса (перли?); чепурун (?)» сербохорватська
gyöngysor «низка перлового намиста» угорська
же́мчуг українська
ђèнђир «багатий» українська
ђùинђýва «скляна намистина, штучні перли» українська
ђùнђyxa «тс.» українська
ђȗнђерити «чепурити» (?) українська
кинђýрити «виряджатися» українська
gyöngy «перлина» ?
sor «ряд, низка» ?
sjort- «робити зарубки, пази» ?
чепуру́ха ?
чепури́стий ?
чепури́ти ?
ся ?
dziedierzysty «тс.»укр.) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України